ตอบปัญหาในการละหมาด

Submitted by dp6admin on Tue, 05/05/2020 - 15:27

 

 
ไฟล์เสียง

การอะซาน

 
ตะยัมมุม
 

การละหมาด

  • การตั้งแถวละหมาด ยืนชิดแค่ไหนดี?   คำตอบ : มีหะดีษบันทึกโดยบุคอรี อัลนุอฺมาน อิบนุบะชีร รายงานว่าเศาะอาบะฮฺจะยืนชิดกันจนตาตุ่มติดตาตุ่ม ไหล่ติดไหล่ เป็นหะดีษชัดเจนว่าสมควรละหมาดติดกัน แต่อุละมาอฺหลายท่านอธิบายว่า เป็นการเปรียบเทียบว่าเขายืนใกล้ชิด เสมอกัน จนบอกได้ว่าตาตุ่มติดกัน ไม่วาญิบว่าต้องเท้าติดกัน ตาตุ่มติดกันไหล่กัน แต่ที่ว่าญิบคือต้องใกล้กัน ไม่ห่างกัน อย่างน้อยปลายนิ้วเท้าติดกัน ไหล่เสมอกันแนวเดียวกัน ท่านนบีได้ข่มขู่กลุ่มชนที่ละหมาดไม่ยืนตรงกัน(เสมอกัน) อัลลอฮฺจะทำให้เขาแตกแยก ประชาชาติอิสลามได้ละทิ้งซุนนะฮฺในเรื่องนี้ ทำให้ประชาชาติอิสลามแตกแยกกัน การรักษาความเสมอกันในศ็อฟเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นปึกแผ่นเดียวกัน
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ตอบ