1042 มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้เราละหมาดคุชัวอฺ

Submitted by dp6admin on Sat, 11/04/2009 - 20:30
คำถาม
คำถาม : มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้เราละหมาดคุชัวอฺ

  

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ให้ถือว่าการละหมาดทุกครั้งของท่านเป็นการละหมาดสุดท้ายในชีวิต ให้รำลึกถึงอัลลอฮฺขณะยืนเฝ้าอิบาดะฮฺต่อพระองค์ ให้รำลึกถึงเนื้อหาความหมายตัวบทที่เราอ่านตอนละหมาด และให้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับดุนยาก่อนเข้าละหมาด นี่คือคำตอบโดยสังเขปครับ

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ
ริฎอ อะหมัด สมะดี


 

วันที่ตอบ