เกี่ยวกับเชค

จากประสบการณ์ สู่วิชาการ, การเปลี่ยนแปลงตนเอง
ถูกต้อง ! ความจริง "การรับใช้ศาสนา" เป็นการรับใช้เพื่อที่จะเลื่อนตำแหน่งของความเป็นบ่าวให้สูงขึ้น ณ ที่ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา…