ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 4 (หะดีษที่ 2/2)

Submitted by dp6admin on Fri, 25/09/2009 - 15:32
หัวข้อเรื่อง
หะดีษที่ 2 อิสลาม-อีมาน-อิหฺซาน; อีมานคือความเชื่อภายใน
พระประสงค์ของอัลลอฮฺมี 2 ประเภท
อีมานต่อกอฎออฺกอดัรมี 2 ระดับ
ความสำคัญของเรื่องนี้ (อิสลาม,อีมาน,กุฟรฺ,นิฟาก)
สถานที่
ณ บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
9.00 mb
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด