- ประกาศ -

แถลงการณ์หมายเลข 4203
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1442
------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือน เราะบีอุ้ลเอาวัล ประจำปี ฮ.ศ.1442 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 (ซึ่งตรงกับ 29 เศาะฟัร 1442) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1442 และวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1442

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


 

หน้าหลัก