- ประกาศ -

แถลงการณ์หมายเลข 4206 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1442

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1442 ในวันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 (ซึ่งตรงกับ 29 ญุมาดัลอูลา 1442) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่ประเทศอียิปต์ (โดยดารุลอิฟตาอฺ)

ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ.2564 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1442 

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


ปฏิทินเดือนญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1442 (ม.ค.-ก.พ.64) | ปฏิทินอิสลาม

ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1442

หน้าหลัก