- ประกาศ -

แถลงการณ์หมายเลข 4503 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1445

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 (ซึ่งตรงกับ 29 ศ่อฟัร 1445) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น วันศุกร์ที่ 15 กันยายน จึงเป็นวันที่ 30 ศ่อฟัร 1445 และ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566 เป็นวันที่ 1 เดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1445

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


tags: ซุนนะฮฺในวันศุกร์ | ดุอาอฺ 

หน้าหลัก