ดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1443 (พ 6 ต.ค.64)

Submitted by admin on Thu, 31/10/2013 - 12:33
วันที่

กำหนดการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1443 คือ วันที่ 29 ศ่อฟัร 1442 ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564

ติดตามข่าวสารการดูจันทร์เสี้ยวโดย คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ที่ WhiteChannel, islaminthailand.org และ White new