ดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนเราะบีอุ้ลอาคอร 1441 (26 พ.ย.62)

Submitted by admin on Thu, 31/10/2013 - 12:33
วันที่

กำหนดการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนเราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1441 คือวันที่ 29  เราะบีอุ้ลเอาวัล 1441 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ติดตามข่าวสารการดูจันทร์เสี้ยวโดย คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ที่ WhiteChannel, islaminthailand.org และ White new