ดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ฮ.ศ.1443 (อา 29 พ.ค.65)

Submitted by admin on Thu, 31/10/2013 - 12:33
วันที่

กำหนดการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนซุลเก๊าะดะฮฺ ฮ.ศ.1443 คือ วันที่ 29 เชาว้าล 1443 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

ติดตามข่าวสารการดูจันทร์เสี้ยวโดย คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ที่ WhiteChannel, islaminthailand.org และ White new