ดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนชะอฺบาน 1440 (5 เม.ย.62)

Submitted by admin on Thu, 31/10/2013 - 12:33
วันที่

กำหนดการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนเราะญับ ฮ.ศ.1440 คือวันที่ 29 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1440 ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562

ติดตามข่าวสารการดูจันทร์เสี้ยวโดย คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ที่ WhiteChannel, islaminthailand.org และ White new