ดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนร่อมะฎอน ฮ.ศ.1442 (13 มี.ค.64)

Submitted by admin on Thu, 31/10/2013 - 12:33
วันที่

กำหนดการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนร่อมะฎอน ฮ.ศ.1442 คือ วันที่ 29 ชะอฺบาน 1442 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564

ติดตามข่าวสารการดูจันทร์เสี้ยวโดย คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ที่ WhiteChannel, islaminthailand.org และ White new