ดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนเราะญับ 1441 (23 ก.พ.63)

Submitted by admin on Thu, 31/10/2013 - 12:33
วันที่

กำหนดการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนเราะญับ ฮ.ศ.1441 คือวันที่ 29  ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1441 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ติดตามข่าวสารการดูจันทร์เสี้ยวโดย คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ที่ WhiteChannel, islaminthailand.org และ White new