ดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนรอมฎอน 1441 (22 เม.ย.63)

Submitted by admin on Thu, 31/10/2013 - 12:33
วันที่

กำหนดการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1441 คือ วันที่ 29 ชะอฺบาน 1441 ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ.2563

ติดตามข่าวสารการดูจันทร์เสี้ยวโดย คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ที่ WhiteChannel, islaminthailand.org และ White new