ดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนญุมาดาอัลอูลา ฮ.ศ.1442 (14 ธ.ค.63)

Submitted by admin on Thu, 31/10/2013 - 12:33
วันที่

กำหนดการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนญุมาดาอัลอูลา ฮ.ศ.1442 คือ วันที่ 29 เราะบีอุ้ลอาคิร 1442 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563

ติดตามข่าวสารการดูจันทร์เสี้ยวโดย คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ที่ WhiteChannel, islaminthailand.org และ White new