ดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1442 (16 ต.ค.63)

Submitted by admin on Thu, 31/10/2013 - 12:33
วันที่

กำหนดการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1442 คือ วันที่ 29 เศาะฟัร 1442 ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563

ติดตามข่าวสารการดูจันทร์เสี้ยวโดย คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ที่ WhiteChannel, islaminthailand.org และ White new