ดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนเศาะฟัร 1441 (28 ก.ย.62)

Submitted by admin on Thu, 31/10/2013 - 12:33
วันที่

กำหนดการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1441 คือวันที่ 29 มุฮัรรอม 1441 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2562

ติดตามข่าวสารการดูจันทร์เสี้ยวโดย คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ที่ WhiteChannel, islaminthailand.org และ White new