ดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนซุลฮิจญะฮฺ 1441 (20 ก.ค.63)

Submitted by admin on Thu, 31/10/2013 - 12:33
วันที่

กำหนดการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนซุลฮิจญดะฮฺ ฮ.ศ.1441 คือ วันที่ 29 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1441 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ติดตามข่าวสารการดูจันทร์เสี้ยวโดย คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ที่ WhiteChannel, islaminthailand.org และ White new