ดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนเชาวาล 1440 ( มิ.ย.62)

Submitted by admin on Thu, 31/10/2013 - 12:33
วันที่

กำหนดการดูจันทร์เสี้ยวต้นเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1440 คือวันที่ 29 ชะอฺบาน 1440 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ติดตามข่าวสารการดูจันทร์เสี้ยวโดย คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ที่ WhiteChannel, islaminthailand.org และ White new