อีด, ซะกาตุ้ลฟิฏรฺ, หลังรอมฎอน, อุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)

Submitted by dp6admin on Thu, 15/10/2009 - 16:18

ไฟล์เสียง

อีดุ้ลอัฎฮา(อีดใหญ่) สิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ
 
บทความ
เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ได้แจ้งว่าสำหรับความเชื่อของพี่น้องบางท่านว่า เมื่อวันวุกูฟ(วันอะเราะฟะฮฺ)ตรงกับวันศุกร์ก็จะเป็นหะยีอักบัร(ฮัจญฺอักบัร)นั้น เป็นความเชื่อที่ไม่มีพื้นฐานแห่งหลักการศาสนา หรือความเชื่อว่าการทำฮัจญฺในปีที่วันวุกูฟเป็นวันศุกร์ เท่ากับการทำฮัจญฺเจ็ดสิบปีนั้นก็เป็นความเชื่อ ที่ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ เพราะคำว่า "อัลฮัจญุลอักบัร"(ฮัจญฺที่ยิ่งใหญ่) เป็นฉายาของวันอีด(คือวันที่ 10 ซุลฮิจญะฮฺ)ของทุกปี ไม่ว่าจะตรงกับวันศุกร์หรือไม่ก็ตาม นั่นคือทัศนะที่น่าเชื่อถือของอุละมาอฺส่วนมาก (1 ซุลฮิจญะฮฺ 1427)

 

ตอบปัญหา
 
ข้อห้ามและข้อใช้ในวันอีด

อีดุ้ลอัฎฮา (อีดใหญ่)
 
อุฏหิยะฮฺ (กุรบาน)
 
ตอบปัญหาเกี่ยวกับกุรบาน (อุฎหิยะฮฺ)
การเชือดและมอบหมายให้ผู้อื่นเชือด
​การทำกุรบาน
 
 
 
ซะกาตุ้ลฟิฏรฺ