1517 ขนาดตวง 1 มุด เท่ากับกี่กิโลกรัม

Submitted by dp6admin on Wed, 20/07/2011 - 10:52

 
1 มุด (มีน้ำหนัก)ไม่ตายตัว(ขึ้นอยู่กับชนิดอาหาร) เพราะถ้าเรามองถึงประเภทอาหารที่เราออกซะกาต เพราะมุดเป็นเครื่องตวง(ปริมาตร) ไม่ใช่เครื่องชั่งน้ำหนัก
1 มุด คือใช้สองมือกอบหรือตวงอาหาร มุดของถั่วก็มีน้ำหนักไม่เท่ากับข้าวสาลี
1 ซออฺ คือ 4 มุด
อุละมาอฺเห็นว่าให้ใช้มุดของขนาดมือปานกลาง ไม่ใหญ่หรือเล็กมาก 
ในประเทศอาหรับ ขนาดของซออฺแต่ละเมืองแตกต่างกัน เช่น ซออฺของบะหฺเรน ซออฺชาวมักกะฮฺ ซออฺของชาวมะดีนะฮฺ เครื่องตวงของท่านนบีคือ ซออฺของท่านนบีที่ใช้ที่มะดีนะฮฺซึ่งสืบทอดใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน โอกาสที่ผมไปทำฮัจญ์ก็ได้รับซออฺของชาวมะดีนะฮฺที่มีสายสืบจากท่านนบี ซึ่งน้ำหนักของข้าว 1 มุดก็จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
 
จำนวนฟิดยะฮฺ คือ 1 มุด (คือ กอบมือสองข้างตักอาหารชนิดหนึ่ง เช่น ข้าว (ข้าว 1 มุดประมาณ 5-6 ขีด)) จะให้เป็นอาหารดิบหรือสุกก็ได้
 
เรื่องที่อุละมาอฺขัดแย้งกันคือ ควรให้ 1 หรือ 2 มุด, จะให้ 1 หรือ 2 มื้อ ทัศนะหนึ่งเห็นว่าควรให้สองมื้อก็เพื่อให้มิสกีนอิ่มทั้งวัน แนะนำให้ออกเกินไปคือ 1 กิโลครึ่ง ซึ่งเพียงพอที่จะให้ผู้รับอิ่มได้ทั้งวัน (เป็นเรื่องดีกว่าแต่ไม่ได้วาญิบ)
อีกทัศนะหนึ่งเห็นว่าควรออกฟิดยะฮฺ 1 มื้อ คือประมาณครึ่งกิโล (5-6 ขีด) ก็ทำได้เช่นกัน 
ท่านอนัส อิบนิมาลิก เมื่ออายุมากแล้วท่านไม่ได้ถือศีลอด และจะเชิญมิสกีน 30 คนมาเลี้ยงอาหารที่บ้านทีเดียวเลย ก็ทำได้เช่นกัน
 
 

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ