ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ (มักกะฮฺ)

Submitted by dp6admin on Thu, 16/07/2009 - 13:31

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 1 (มักกะฮฺ)

ตอนที่ หัวข้อ   ดาวน์โหลด
ตอนที่ หัวข้อ soundcloud ดาวน์โหลด
1

ความนำ : การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์อิสลาม (คลิ้กเพื่ออ่านบทความที่เรียบเรียงจากการบรรยาย)
ชีวประวัติท่านนะบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม
ชีวประวัติท่านนะบีนูหฺ อะลัยฮิสสลาม
ชีวประวัติท่านนะบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม
ชีวประวัติท่านนะบียูซุฟ อะลัยฮิสสลาม
ชีวประวัติท่านนะบีมูซา อะลัยฮิสสลาม
ชีวประวัติท่านนะบีอิสมาอีล อะลัยฮิสสลาม

2 การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์อิสลาม
ชีวประวัติท่านนะบีอีซา อะลัยฮิสสลาม

ประวัติศาสตร์อาหรับ
ชีวประวัติของท่านซัลมาน อัลฟาริซียฺ

3

4

5

6
 • การปกป้องของอบูฏอลิบ
 • บิล้าล อืบนุร่อบาหฺ
 • อัมมาร อิบนุยาซิร
 • การอพยพไปหะบะชะ ปีที่ 5 หลังการประกาศอิสลาม(บิอฺซะฮฺ)

7

การฮิจเราะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

 • การเผยแผ่อิสลาม 
 • สัญญาอัลอะกอบะฮฺ
 • การอพยพของ อบูสะละมะฮฺ อับดุลลอฮฺ บินอับดุลอะสัด
 • การอพยพของ มุสอับ อิบนุอุมัยรฺ
 • การอพยพของท่านนบีกับอบูบักร
 • การแอบในถ้ำเซารฺ
 • แกะของอุมมุมะอฺบัด
 • สุรอเกาะฮฺ อิบนุมาลิก และม้าของเขา
 • การสร้างมัสยิดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
 • ชนิดของการอพยพ

สไลด์

 

 

WCimage
ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม