เศาะฮาบะฮฺ

บรรดาสาวกของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 1 (มักกะฮฺ)

"วัยรุ่นฉบับเศาะหาบะฮฺ"
EP.2 ตอน ท่านมุศอับ บิน อุมัยรฺ....ทูตคนแรกในอิสลาม
fb: สมาคมพัฒนาเยาวชนมุสลิมไทย
- สาวกของท่านนบี(เศาะฮาบะฮฺ) คือ ผู้ปฏิบัติตามท่านนบี
- ใครคือผู้สนับสนุนท่านนบี, หะดีษบ่อน้ำ ผู้ที่ถูกกีดกั้นจากบ่อน้ำนบี ผู้สนับสนุนท่านนบีจะได้ดื่มจากบ่อน้ำ คือคนที่ไม่บิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางของท่านนบี
- 2 อย่างที่อัลลอฮฺจะสอบสวนคือ อิบาดะฮฺ(สิ่งที่เราทำเพื่ออัลลอฮฺ)…
ผู้ที่มีความสมถะต่อดุนยา :
- อุวัยสฺ อัลก็อรนีย์ (ตาบิอีน, รุ่นหลังจากเศาะฮาบะฮฺ) นบีพูดถึงในหะดีษว่ามาจากเยเมน เป็นผู้ที่กตัญญูต่อแม่มากที่สุด ถ้าพวกท่านเจอเขา จงให้เขาขอดุอาอฺให้ อัลลอฮฺจะตอบรับ, ท่านนบีไม่เคยเจอ ไม่รู้จักเขา, เป็นคนมีชื่อเสียง แต่ชอบเก็บตัว ยากจน สมถะ, ตาบิอีน…
-- อุซัยดฺ อิบนุหุฎ็อยรฺ
-- ซะอฺด อิบนุมุอ๊าซ