เศาะฮาบะฮฺ

บรรดาสาวกของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 1 (มักกะฮฺ)

- ไม่อนุญาตที่จะผินหลังให้กับรอซูลของอัลลอฮฺ
- บนูอิสรออีลทอดทิ้งนบีมูซา
- การเสียสละโดยตรงและทางอ้อม
- ตัวอย่างการเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ
- ใครที่เสียหายเพื่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะตอบแทนให้ในสิ่งที่ดีกว่า
- น้ำตาที่ไหลด้วยความยำเกรงอัลลอฮฺ…
- อย่าเปลืองเวลา ทรัพยากรชีวิต กับเรื่องตื่นเต้นที่ขาดทุน ไม่คุ้มค่ากับอุปสรรคที่เราเผชิญ โดยเฉพาะในงานศาสนา
- แปลคลาดเคลื่อน **ไม่บังควร** --> ไม่อนุญาต, หะรอม, เป็นไปไม่ได้
- สังคมมุสลิมมี 2 อำนาจคือ อำนาจของผู้รู้และอำนาจของทางการ(ผู้มีบารมี)
- ผู้ศรัทธา ยิ่งลำบาก…
สัญญาระหว่างท่านนบีกับชาวยัษริบ (มะดีนะฮฺ)
ความประเสริฐของชาวอันซอร
- คุณสมบัติของพลเมืองมุสลิม
- มาตรฐาน "ความดี" แบบอิสลาม
- อายะฮฺที่เป็นเครื่องมือตรวจสอบอีมานของผู้ศรัทธา
- บททดสอบอีมานของชาวอันซอร (ชาวมะดีนะฮฺ) ในสงครามบัดรและฏออิฟ
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
- ฮันซ่อละฮฺเป็นลูกของอบูอามิร (หัวโจกสร้างมัสจิดฎิรอร) ท่านได้แต่งงานกับลูกของอับดุลลอฮฺ อิบนุอุบัยยฺ อิบนิสะลูน (หัวโจกมุนาฟิก) คืนแรกที่แต่งงาน นบีเรียกจิฮาด ท่านก็ออกไปโดยที่ยังไม่ได้อาบน้ำจะนาบะฮฺ และได้เสียชีวิตในสงคราม นบีได้เห็นมลาอิกะฮฺมาอาบน้ำให้
-…
- ความประเสริฐของ #ชาวอันซอร (ชาวมะดีนะฮฺแต่เดิม) และบรรดาศ่อฮาบะฮฺ
- หลังสงครามฏออิฟ นบีไม่ได้แบ่งทรัพย์เชลยให้ชาวอันซอร ชาวอันซอรน้อยใจ ท่านนบีจึงกล่าวกับพวกเขาว่า "...พวกเขาได้ดุนยา แต่พวกท่านไม่ดีใจหรือที่ได้นบีกลับบ้านไป พวกท่านเป็นเสมือนเสื้อชันในของฉัน" (ใกล้ชิดกับท่านนบีมาก…
อัลกุรูนุลมุฟัฎฎ่อละฮฺ
หะดีษ มนุษย์ที่ประเสริฐที่สุด 3 รุ่น คือ อัสสะละฟุซซอลิหฺ