มุสลิมะฮฺ

บทบัญญัติของหิญาบในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
การตัดสินความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา
สิทธิและหน้าที่ของ สามี-ภรรยา, ความรับผิดชอบในครอบครัว, การลงโทษภรรยาเพื่อตักเตือน
สิทธิและหน้าที่ของ สามี-ภรรยา, ความแตกต่างของ ชาย-หญิง
หญิงที่ห้ามแต่งงาน(นิกาหฺ), มะหฺรอม
หญิงที่สามีเสียชีวิต, การหย่า