มุสลิมะฮฺ

- เสียน้ำละหมาด เช่นเดียวกับปัสสาวะ

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี ส่วนหนึ่งจากรายการ "อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม วันที่ 5 มี.ค.57"

- ท่านนบีสาปแช่งสตรีที่ดึงหรือถอนคิ้วตนเอง หรือทำให้คนอื่น 
- อุละมาอฺเห็นว่าเป็นบาปใหญ่ เพราะเป็นการหลอกลวง, บิดเบือนธรรมชาติที่อัลลอฮฺสร้าง อันเป็นโยบายของชัยฏอน
وَلَآمُرَنَّهُمْ…

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 28/9/65


ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 16/9/65

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 9/9/65