มุสลิมะฮฺ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 9/9/65

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 16/9/65

ดุอาอฺเมื่อสวมเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย…

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 31/8/65

- มะฮัร (สินสอด)
- การจัดเลี้ยง (วะลีมะฮฺ)

- การเสนอหลักการศาสนาที่สังคมมองว่าแปลก
- เมื่อมีปัญหาระหว่างสามีภรรยา อิสลามมีทางออกคือ ประนีประนอมกัน หรือหย่าร้าง
- การประนีประนอมระหว่างสามีภรรยาเพื่อรักษาครอบครัว เป็นสิ่งที่ดีกว่า
- การนิกาหฺแบบมิสยาร
- ภรรยามากกว่าหนึ่ง
- การหึงหวงระหว่างสามีภรรยา
-…
- สำนวนในอายะฮฺ 126 นี้มีหลายที่ในอัลกุรอาน พูดถึงพระเดชานุภาพของอัลลอฮฺ และจะมาก่อนอายะฮฺที่พูดถึงบทบัญญัติหรือพระบัญชาของอัลลอฮฺ
- 2 อายะฮฺนี้ทบทวนความศรัทธาของเราในการพร้อมน้อมรับพระบัญชาของอัลลอฮฺ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "10 วันอันประเสริฐ" 6/7/65