มุสลิมะฮฺ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

รายการ แนวทางที่เที่ยงตรง 10 ม.ค.62

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 43: การออกนอกบ้านของมุสลิมะฮฺ
ความหมาย/ความสำคัญของมุร็อบบียฺ, บทบาทของมุร็อบบียะฮฺ
หะดีษที่ 3 (เริ่มต้นวะฮยฺด้วยความฝันที่ดี(รุยา)), เหตุการณ์รับวะฮยฺที่ถ้ำหิรออฺ,บทบาทของท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ