มุสลิมะฮฺ

สิทธิและหน้าที่ของ สามี-ภรรยา, ความรับผิดชอบในครอบครัว, การลงโทษภรรยาเพื่อตักเตือน
สิทธิและหน้าที่ของ สามี-ภรรยา, ความแตกต่างของ ชาย-หญิง
หญิงที่ห้ามแต่งงาน(นิกาหฺ), มะหฺรอม
หญิงที่สามีเสียชีวิต, การหย่า
- การดูแลเด็กกำพร้า - เด็กกำพร้าอ่อนแอที่สุดในสังคม และมักถูกรังแกจากคนใกล้ชิด
- เหตุที่อายะฮฺนี้ถูกประทาน - เศาะฮาบะฮฺท่านหนึ่ง พี่ชายเสียชีวิต ลูกก็กำพร้า พอเด็กโตแล้ว มาขอทรัพย์สินคืนจากลุง ลุงไม่ให้ ก็มาฟ้องท่านนบี นบีบอกถ้าไม่ให้บาป ศฮบ. ก็คืนให้ทันที
- การนิกาหฺกับเด็กกำพร้า…
การศึกษาอัลกุรอาน, สิทธิของพ่อแม่, การสร้างมนุษย์, ความสำคัญของการศึกษาอัลกุรอาน เนื้อหาโดยรวมของ 3 ซูเราะฮฺ บทบาทของอัลกุรอานในการเปลี่ยนแปลงสังคม ความรุ่งเรืองและตกต่ำของประชาชาติอิสลาม