1855 มีระดูขาวออกมาขณะละหมาด ละหมาดใช้ได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Tue, 22/11/2022 - 14:22
คำตอบ

- เสียน้ำละหมาด เช่นเดียวกับปัสสาวะ

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี ส่วนหนึ่งจากรายการ "อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม วันที่ 5 มี.ค.57"

วันที่ตอบ