ซาดุลมะอาด (แบบฉบับท่านนบี)

Submitted by dp6admin on Sat, 18/04/2009 - 22:24

อัซซุนนะฮฺ » ซาดุลมะอาด(แบบฉบับท่านนบี)

อธิบายหนังสือซาดุลมะอาด(แบบฉบับท่านนบี )

زَادُ المَعَادِ  เสบียงแห่งวันกิยามะฮฺ

في هدي خير العباد

ด้วยทางนำของบ่าวของอัลลอฮฺที่ประเสริฐยิ่ง(คือท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)

لإبن قيِّم الجَوزِيَّة  ของ อิบนุก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ

(ท่านได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขณะเดินทางจากเมืองชามไปมักกะฮฺเป็นเวลาประมาณสองเดือน โดยได้อ้างอิงหลักฐานต่างๆ จากความทรงจำของท่าน)

[ดาวน์โหลดหนังสือ]

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ณ มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ หลังละหมาดศุบฮฺ ปี พ.ศ.2550-2551