ซาดุลมะอาด ตอนที่ 179 แบบฉบับการละหมาดกุซูฟ(สุริยุปราคา-จันทรุปราคา)

Submitted by dp6admin on Wed, 28/11/2018 - 20:25
หัวข้อเรื่อง
แบบฉบับการละหมาดเมื่อเกิดสุริยุปราคา (กุซูฟ) และจันทรุปราคา (คุซูฟ)
- วิธีละหมาด
- อัลลอฮฺให้ท่านนบีเห็นอะไรบ้างในขณะละหมาดกุซูฟ ? หญิงที่ขังแมวอยู่ในนรก, คนที่ขโมยกำลังถูกทรมานในนรก, คนแรกที่นำเจว็ดเข้าสู่คาบสมุทรอาหรับถูกทรมาน ฯลฯ
- เนื้อหาคุฏบะฮฺหลังละหมาดของท่านนบี ﷺ
สถานที่
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ
วันที่บรรยาย
ความยาว
14.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

แบบฉบับในการละหมาดสุริยคราส

-- ละหมาด 2 ร็อกอะฮฺ 4 รุกัวอฺ 4 สุญูด โดยอ่านซูเราะฮฺยาวในทั้ง 4 ช่วง ขณะละหมาดท่านนบี  ได้เห็นสภาพของสวรรค์และนรก จึงได้นำมาบอกกล่าวบรรดาเศาะหาบะฮฺ

- อัลลอฮฺให้ท่านนบีเห็นอะไรบ้างในขณะละหมาดกุซูฟ ? หญิงที่ขังแมวอยู่ในนรก, คนที่ขโมยกำลังถูกทรมานในนรก, คนแรกที่นำเจว็ดเข้าสู่คาบสมุทรอาหรับถูกทรมาน ฯลฯ
- เนื้อหาคุฏบะฮฺหลังละหมาดของท่านนบี 
-- สุริยุปราคา/จันทรุ- แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ
-- ท่านนบีได้เห็นสวรรค์-นรก
-- ส่วนมากของชาวนรกเป็นผู้หญิง เพราะนางปฏิเสธความดีของสามี คือเมื่อพบข้อบกพร่องบางครั้งของสามี ก็ปฏิเสธความดีที่สามีเคยทำมาตลอด
-- ให้ระวังการฝ่าฝืนอัลลอฮฺ
-- ความวุ่นวายของการสอบสวนในกุโบร์

กุซูฟ2.jpg

 

กุซูฟ1.jpg

 

WCimage
ซาดุลมะอาด ตอนที่ 179 แบบฉบับการละหมาดกุซูฟ(สุริยุปราคา-จันทรุปราคา)