ซาดุลมะอาด ตอนที่ 161-182 ละหมาดซุนนะฮฺ, กิยามุลลัยลฺ, ญุมุอะฮฺ, อีด, กุซูฟ-คุซูฟ

Submitted by dp6admin on Wed, 28/11/2018 - 20:21

-------------

 

IslamInThailand
 คลิ้กที่  เพื่อดาวน์โหลด
หรือคลิ้กขวาที่  แล้วเลือก save as...
 
ตอนที่ เรื่อง วันที่ ดาวน์โหลด
  แบบฉบับในการละหมาดกิยามุลลัยลฺ (ละหมาดกลางคืน)    
161  ละหมาดกิยามุลลัยลฺ - ลักษณะ จำนวนร็อกอะฮฺ ช่วงเวลา, วิเคราะห์หลักฐานท่านนบีละหมาด 11 หรือ 13, ซุนนะฮฺก่อนศุบฮิ (8+3+2) 20/11/50
162  ละหมาดกิยามุลลัยลฺ - รูปแบบของการละหมาดกิยามุลลัยลฺและวิตรฺ (จำนวนร็อกอัต, การนั่งตะชะฮุด, ลักษณะการอ่านอัลกุรอาน, นั่งหรือยืน) 21/11/50
163  การละหมาดกิยามุลลัยลฺ - ลักษณะ, จำนวนร็อกอะฮฺ, การละหมาด 2 ร็อกอะฮฺหลังจากวิตรฺ 25/11/50
164  การละหมาดวิตรฺ, การอ่านดุอาอฺกุนูตในละหมาดวิตรฺและกุนูตนะวาซิลในละหมาดฟัรฎู (ก่อนหรือหลังรุกูอฺ, สำนวนดุอาอฺ, ดุอาอฺหลังละหมาดวิตรฺ) 26/11/50
165  การอ่านอัลกุรอาน - อ่านเป็นช่วงๆ คือ อ่านทีละอายะฮฺ หยุดทุกอายะฮฺ, การอ่านอายะฮฺเดียวซ้ำๆ ในละหมาดกิยามุลลัยลฺ, ควรอ่านอัลกุรอานอย่างไร ? (ช้าเพื่อใคร่ครวญหรือเร็วเพื่อให้อ่านได้มาก) 29/11/50
166

 การอ่านอัลกุรอาน ผลของการอ่านอัลกุรอานต่อความศรัทธา(อีมาน)ของมนุษย์ 4 ประเภท, ผลบุญของการอ่านอัลกุรอาน, ท่านนบีอ่านช้าๆเพื่อทำความเข้าใจอัลกุรอาน, คำแนะนำของอับดุลลอฮฺ อิบนิมัสอู๊ด ในการอ่านอัลกุรอาน (อ่านในสิ่งที่หูได้ยินและหัวใจเข้าใจ,  จงเขย่าหัวใจของพวกท่านด้วยอัลกุรอาน, ให้ตั้งใจฟังเมื่อได้ยิน "ยาอัยยุฮัลละซียฺนะอามะนู")

30/11/50
167
 การละหมาดซุนนะฮฺทั่วไป ยามกลางวัน, กลางคืน, ในขณะเดินทางหรือไม่เดินทาง : การละหมาดกิยามุลลัยลฺ (อ่านดังหรือเบา, ระยะเวลา, การละหมาดวิตรฺ),ละหมาดบนพาหนะ (กิบลัต, ลักษณะการละหมาดซุนนะฮฺและฟัรฎู) 
3/12/50
168  การละหมาดฎุฮา - ท่านนบีละหมาดฎุฮาหรือไม่?, ความประเสริฐ, จำนวนร็อกอะฮฺ, ควรละหมาดหรือไม่? อย่างไร?  5/12/50
  แบบฉบับในการละหมาดญุมุอะฮฺ(วันศุกร์)    
169  การละหมาดญุมุอะฮฺ - ความประเสริฐของวันศุกร์, สรรพสิ่งต่างๆ หวาดกลัววันศุกร์ เพราะวันกิยามะฮฺจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ ท่านนบีจึงอ่านซูเราะฮฺอัสสะญะดะฮฺในเช้าวันศุกร์ และอ่านฮัลอะตาและซับบิฮิส หรือซูเราะฮฺอื่นๆที่เตือนให้นึกถึงวันกิยามะฮฺ  17/1/51
170  ความประเสริฐของวันญุมุอะฮฺ (29) สำหรับประชาชาติอิสลามเท่านั้น, การเยี่ยมกุบูรในวันศุกร์ 19/1/51
171  ความประเสริฐของวันญุมุอะฮฺ (32) การเจาะจงถือศีลอดในวันศุกร์  20/1/51
172  ความประเสริฐของวันญุมุอะฮฺ (33) เป็นวันแห่งการชุมนุมของประชาชาติ เพื่อตักเตือนในเดชานุภาพของอัลลอฮฺในการสร้างพวกเขา และให้มีเป้าหมายในชีวิตคือวันกิยามะฮฺ, คุฏบะฮฺของท่านนบี  มีเนื้อหาในการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺและเพิ่มพูนอีมาน 21/1/50
173  แบบฉบับของท่านนบีในการคุฏบะฮฺ 22/1/51
174  แบบฉบับในการละหมาดญุมุอะฮฺ
-- ไม่มีแบบฉบับในการละหมาดซุนนะฮฺก่อนละหมาดญุมอะฮฺ ยกเว้นละหมาดตะฮียะตุลมัสญิด หรือละหมาดซุนนะฮฺทั่วไปทีละสองร็อกอัต ไม่จำกัดจำนวน
-- ส่วนการละหมาดซุนนะฮฺหลังละหมาดญุมุอะฮฺ ถ้าละหมาดที่มัสญิดให้ละหมาด 4 ร็อกอะฮฺ แต่ถ้ากลับไปละหมาดที่บ้านให้ละหมาด 2 ร็อกอะฮฺ
23/1/51
175 แบบฉบับในการละหมาดอีด - ละหมาดที่มุศ็อลลา, การแต่งกาย,  24/1/51
176  แบบฉบับในการละหมาดอีด 25/1/51
177  แบบฉบับในการละหมาดอีด 1/2/51
178  การคุฏบะฮฺและตักบีรอีด 5/1/51
179  การละหมาดกุซุฟ-คุซูฟ (จันทรคราส-สุริยคราส) 4/3/51  
180 แบบฉบับของท่านนบีในการเดินทาง, การเดินทาง 3 ประเภท 18/3/51
181 ดุอาอฺขณะเดินทาง 20/3/51  
182 การละหมาดในขณะเดินทาง (ก็อศรฺ, ญัมอฺ) 21/3/51