การอาบน้ำละหมาด

กิตาบุลวุฎูอฺ 22 (บาบ 67)

Submitted by dp6admin on Sat, 23/03/2019 - 19:59
22
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 62; มูลสัตว์นะญิสมั้ย
พื้นที่มีมูลสัตว์ ละหมาดได้มั้ย
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

กิตาบุลวุฎูอฺ 19 (บาบ 57-59)

Submitted by dp6admin on Fri, 01/03/2019 - 20:30
59
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 59; 57- นบีปล่อยให้อะอฺรอบี(ชาวชนบท)ปัสสาวะในมัสยิดจนเสร็จ (การเลือกทำให้สิ่งที่เสียหายน้อยกว่า)
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

กิตาบุลวุฎูอฺ 18 (บาบ 55-56)

Submitted by dp6admin on Fri, 22/02/2019 - 07:03
18
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 58 : 55- ส่วนหนึ่งของบาปใหญ่คือ ไม่ปกปิดขณะปัสสาวะ 56- การล้างปัสสาวะ
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

กิตาบุลวุฎูอฺ 17 (บาบ 54)

Submitted by dp6admin on Thu, 14/02/2019 - 14:05
57
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 57; 54- การอาบน้ำละหมาด แม้จะไม่มีหะดัษ(เล็ก), เมื่อไหร่ที่จะวาญิบต้องอาบน้ำละหมาด ?,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

กิตาบุลวุฎูอฺ 15 (บาบ 49-50)

Submitted by dp6admin on Sat, 26/01/2019 - 21:32
15
หัวข้อเรื่อง
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 55 การเช็ดบนรองเท้า(ถุงเท้า), การเสียน้ำละหมาด
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On