ญินและไสยศาสตร์

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 9 (อายะฮฺ 26-27)

Submitted by admin on Fri, 07/09/2018 - 11:22
หัวข้อเรื่อง
- เครื่องนุ่งห่มแห่งตักวา - ญินเห็นมนุษย์ แต่มนุษย์ไม่เห็นญิน สิ่งที่จะปิดบังเอาเราะฮฺจากชัยกอน
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 76 (อายะฮฺ 132)

Submitted by admin on Thu, 05/10/2017 - 12:27
หัวข้อเรื่อง
ความสัมพันธ์ มนุษย์-ญิน, อย่าหลงกับความดีที่ทำไว้, การพึ่งพาญินที่ต้องระวัง, หมอดู นักไสยศาสตร์
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 73 (อายะฮฺ 127-128)

Submitted by admin on Wed, 13/09/2017 - 15:26
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 73 (อายะฮฺ 127-128)
หัวข้อเรื่อง
แนวทางที่เที่ยงตรงคืออะไร, ดารุสสลาม, สวนสวรรค์, ฟิรเดาส์, วลีของอัลลอฮฺ, สหายของญิน, นักไสยศาสตร์, การกระซิบกระซาบ
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On