audio

หัวข้อ วันที่ นาที วีดีโอ views
กิตาบุลฮัยฎฺ(ประจำเดือน) 1 | 2/3/64 กิตาบุลฮัยฎฺ(ประจำเดือน) 1 | 2/3/64 เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 77
บาบ 1 ประจำเดือนเริ่มอย่างไร…
82.00 27
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 36 (อายะฮฺ 69-75,จบ) | 23/2/64 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 36 (อายะฮฺ 69-75,จบ) | 23/2/64 - เนื้อหาซูเราะฮฺอัลอันฟาล เกี่ยวกับการบริหารรายได้แผ่นดิน… 92.00 32
หัวใจที่รักกันเพื่ออัลลอฮฺ ทำเพื่ออัลลอฮฺ 7.00 14
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 35 (อายะฮฺ 65-69) | 16/2/64 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 35 (อายะฮฺ 65-69) | 16/2/64 - สาวกของท่านนบี(เศาะฮาบะฮฺ) คือ
-…
82.00 51
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 34 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 34 (อายะฮฺ 63-64) | 9/2/64 - ความเป็นพี่น้อง ความสามัคคี สำคัญที่สุด 76.00 88
33 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 33 (อายะฮฺ 60-62) | 2/2/64 - ผลของสงครามบัดร คำตักเตือนเมื่อได้รับชัยชนะ
-…
90.00 78
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 32 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 32 (อายะฮฺ 59-60) | 26/1/64 95.00 64
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 31 (อายะฮฺ 57-58) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 31 (อายะฮฺ 57-58) | 19/1/64 - มุนาฟิก 78.00 62
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 30 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 30 (อายะฮฺ 54-57) | 12/1/64 70.00 58
29 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 29 (อายะฮฺ 53) | 5/1/64 92.00 63
คุณธรรมที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบของ white channel 16.00 17
28 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 28 (อายะฮฺ 50-52) | 22/12/63 89.00 81
27 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 27 (อายะฮฺ 49) | 15/12/63 - สงครามด้านทำลายกำลังใจ… 75.00 68
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 26 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 26 (อายะฮฺ 47-48) | 8/12/63 83.00 71
25 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 25 (อายะฮฺ 46) | 1/12/63 78.00 61
24 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 24 (อายะฮฺ 45) | 25/11/63 "จงยืนหยัดเถิด และจงรำลึกถึงอัลลอฮฺมากๆ"… 69.00 86
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 23 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 23 (อายะฮฺ 43-44) | 17/11/63 - บทเรียนจากสงครามบัดร
- จากบทเรียน เรามีหน้าที่ 2…
75.00 61
22 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 22 (อายะฮฺ 42) | 10/11/63 - อธิบายภูมิศาสตร์ของสงครามบัดร
-…
70.00 89
คุฏบะฮฺ : ความรักที่สถิตในหัวใจผู้ศรัทธา 41.00 31
คุตบะตุนนิกาหฺ : อาดีฟ-อัฟนาน 23.00 18
21 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 21 (อายะฮฺ 39-41) | 3/11/63 96.00 153
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 20 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 20 (อายะฮฺ 37-39) | 20/10/63 98.00 150
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 19 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 19 (อายะฮฺ 36) | 13/10/63 - ผู้ที่ขัดขวางทางของอัลลอฮฺ
-…
85.00 124
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 18 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 18 (อายะฮฺ 35) | 6/10/63 75.00 134
หัวเราะคนผายลม บาป 3.00 21
การทักอิมามที่ละหมาดผิดพลาด 3.00 17
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 17 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 17 (อายะฮฺ 34-35) | 29/9/63 84.00 79
จะอยู่กันอย่างไร..ในยุคที่ไม่มีท่านนบี - ความสำคัญและผลของการเศาะละวาตต่อท่านนบี… 33.00 38
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 16 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 16 (อายะฮฺ 32-33 ) | 22/9/63 94
15 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 15 (อายะฮฺ 30-31) | 15/9/63 อายะฮฺ 1-29 มารยาทในการทำสงคราม
-…
87.00 107
14 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 14 (อายะฮฺ 29 ) | 8/9/63 - ฟิตนะฮฺ - บททดสอบ
- มุตตะกีน (ผู้ยำเกรง)
-…
92.00 158
af13 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 13 (อายะฮฺ 27-28 ) | 1/9/63 - อมานะฮฺ - การทรยศต่ออมานะฮฺ 87.00 109
ภรรยาของญุลัยบี๊บ 8.00 16
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 11 (อายะฮฺ 24) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 11 (อายะฮฺ 24) | 18/8/63 - คุณสมบัติผู้ศรัทธาที่แท้จริง
-…
91.00 42
10 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 10 (อายะฮฺ 19-23) | 11/8/63 89.00 29
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 9 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 9 (อายะฮฺ 17-18) | 4/8/63 - มนุษย์ อธรรมและเขลา (ขาดความรู้) สิ่งที่ขาดคือ… 71.00 47