หัวข้อ วันที่ นาที วีดีโอ views
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 51 (อายะฮฺ 129-133) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 51 (อายะฮฺ 129-133) การลงโทษฟิรเอาวน์และชาวอียิปต์ 68.00 21
รู้รอบด้าน : ประกันภัย 109.00 6
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 11 (บาบ 24-29 จบ) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 11 (บาบ 24-29 จบ) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 76 67.00 32
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 10 (บาบ 16-23) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 10 (บาบ 16-23) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 75 77.00 25
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 50 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 50 (อายะฮฺ 127-128 นบีมูซากับฟิรอาวนฺ) - อุทาหรณ์จากนักไสยศาสตร์ - การเลือกข้างความจริง… 98
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 49 (อายะฮฺ 106-126 นบีมูซา) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 49 (อายะฮฺ 106-126 นบีมูซา) - นบีมูซาเผชิญหน้าฟิรอาวน์
-…
112.00 130
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 48 (อายะฮฺ 103-5 นบีมูซา) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 48 (อายะฮฺ 103-5 นบีมูซา) - อัลลอฮฺให้นบีมูซาไปหาฟิรเอาน์ ทั้งที่นบีมีเกียรติกว่า… 79.00 107
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 9 (บาบ 14-15) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 9 (บาบ 14-15) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 74
14- คนที่ใส่เครื่องหอม (…
63.00 56
ความซื่อสัตย์สุจริตนำมาซึ่งความดี คุฏบะฮฺวันศุกร์ (ญุมุอะฮฺ)
ศอดิกีน -…
29.00 38
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 47 (อายะฮฺ 103) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 47 (อายะฮฺ 103) - "อูลุลอัซมิ" -… 70.00 84
8 กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 8 (บาบ 12-13) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 73
12-…
28.00 42
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 46 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 46 (อายะฮฺ 101-102) การรักษาสัญญากับอัลลอฮฺ - รักษาสัญญากับมนุษย์
53.00 61
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 7 (บาบ 10-11) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 7 (บาบ 10-11) เริ่มขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดและอาบน้ำญะนาบะฮฺ
10-…
27.00 34
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 45 (อายะฮฺ 97-100) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 45 (อายะฮฺ 97-100) - การลงโทษของอัลลอฮฺขณะนอนหลับหรือเพลิดเพลินกันอยู่, บะลาอฺ… 65.00 73
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 44 (อายะฮฺ 94-96) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 44 (อายะฮฺ 94-96) - บทเรียนจากประชาชาติยุคก่อนๆ
- ศรัทธาและยำเกรง
78.00 85
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 06 (บาบ 9) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 6 (บาบ 9) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 71;… 19.00 31
ฮิจเราะฮฺ คืออะไร 11.00 10
รู้รอบด้าน : ฮัจญ์และอุมเราะฮฺ รู้รอบด้าน ตอน ฮัจญ์และอุมเราะฮฺ |13 ก.ย. 62| 120.00 14
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 05 (บาบ 7-8) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 5 (บาบ 7-8) ลักษณะของการอาบน้ำญะนาบะฮฺ ของท่านนบี
หัวข้อ 7-…
27.00 84
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 43 (อายะฮฺ 90-93 นบีชุอัยบฺ) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 43 (อายะฮฺ 90-93 นบีชุอัยบฺ) การลงโทษกลุ่มชนนบีชุอัยบฺ, การทำความผิดเปิดเผย… 53.00 89
42 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 42 (อายะฮฺ 87-89 นบีชุอัยบฺ) - เนื้อหาในซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ… 62.00 80
5-04 กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 4 (บาบ 4-6) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 69
ลักษณะของการอาบน้ำญะนาบะฮฺ (…
36.00 43
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 41 (อายะฮฺ 86) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 41 (อายะฮฺ 86) 67.00 120
3 กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 3 (บาบ 2-3) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 68 :
2-…
32.00 63
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 02 กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 2 เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 67; บาบ 1 อาบน้ำละหมาดก่อนล้างตัว 26.00 78
40 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 40 (อายะฮฺ 85 นบีชุอัยบฺ) - ชาวอัยกะฮฺ (อัศฮาบุลอัยกะฮฺ) บูชาต้นไม้ มีชิริก… 69.00 121
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 01 กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 1 เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 66, การอาบน้ำญะนาบะฮฺ
ฆุสลฺ,…
22.00 91
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 39 (อายะฮฺ 85 นบีชุอัยบฺ, เมืองมัดยัน) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 39 (อายะฮฺ 85 นบีชุอัยบฺ, เมืองมัดยัน) - การใช้เวลาหลังอิชาอฺ - ทำอิบาดะฮฺ พักผ่อน… 54.00 67
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 38 (อายะฮฺ 81-84) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 38 (อายะฮฺ 81-84 นบีลูฏ) - ความผิดของกลุ่มชนนบีลูฏ คือ รักร่วมเพศ ทำผิดและท้าทาย… 95.00 93
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 37 (อายะฮฺ 80-82 นบีลูฏ) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 37 (อายะฮฺ 80-82 นบีลูฏ) ให้ศึกษาอัลกุรอานอย่างต่อเนื่องหลังรอมฎอน,… 84.00 122
เข็นลูกขึ้นสวรรค์ 38.00 85
36 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 36 (อายะฮฺ 75-79 นบีซอลิหฺ ชาวษะมู้ด) 3 เทคนิคในการศึกษาอัลกุรอานในเดือนรอมฎอน,… 59.00 194
เทคนิคในการศึกษาอัลกุรอาน 3 เทคนิคในการศึกษาอัลกุรอานเดือนรอมฎอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 22.00 76
กิบลัตของเรา (อะฮฺลุลกิบละฮฺ) มุสลิมทุกคนเป็น "อะฮฺลุลกิบละฮฺ" ละหมาดเหมือนกัน… 33.00 58
25 กิตาบุลวุฎูอฺ 25 (บาบ 69-75)// จบกิตาบุลวุฎูอฺ 78.00 119
ซุนนะฮในการนอนของท่านนบี ﷺ 6.50 42