audio

หัวข้อ วันที่ นาที วีดีโอ views
จะอยู่กันอย่างไร..ในยุคที่ไม่มีท่านนบี - ความสำคัญและผลของการเศาะละวาตต่อท่านนบี… 33.00 12
15 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 15 (อายะฮฺ 30-31) | 15/9/63 อายะฮฺ 1-29 มารยาทในการทำสงคราม
-…
87.00 73
14 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 14 (อายะฮฺ 29 ) | 8/9/63 - ฟิตนะฮฺ - บททดสอบ
- มุตตะกีน (ผู้ยำเกรง)
-…
92.00 109
af13 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 13 (อายะฮฺ 27-28 ) | 1/9/63 - อมานะฮฺ - การทรยศต่ออมานะฮฺ 87.00 80
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 11 (อายะฮฺ 24) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 11 (อายะฮฺ 24) | 18/8/63 - คุณสมบัติผู้ศรัทธาที่แท้จริง
-…
91.00 9
10 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 10 (อายะฮฺ 19-23) | 11/8/63 89.00 13
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 9 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 9 (อายะฮฺ 17-18) | 4/8/63 - มนุษย์ อธรรมและเขลา (ขาดความรู้) สิ่งที่ขาดคือ… 71.00 24
8 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 8 (อายะฮฺ 13-16) | 28/7/63 นะศีหะฮฺ : ให้ขยันทำความดีในสิบวันแรกซุลฮฺจญะฮฺ
-…
76.00 19
12 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 12 (อายะฮฺ 25-26) | 25/8/63 - คุณค่าของการศึกษาอัลกุรอาน… 80.00 8
7 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 7 (อายะฮฺ 12-13) - มุสลิมกำลังถูกรุมกินโต๊ะ มุสลิมตกต่ำ เรารู้สึกรึเปล่า ?… 87.00 25
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 6 (อายะฮฺ 9-11) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 6 (อายะฮฺ 9-11) - ทบทวน - สงครามบัดร
- ความจริงใจกับศาสนา
-…
67.00 50
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 5 (อายะฮฺ 8-10) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 5 (อายะฮฺ 8-10) - บทเรียนสงครามบัดร(ชนะ) และอุฮุด (แพ้)
-…
85.00 100
สอนบุตรหลานให้รำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างไร ? สอนบุตรหลานให้รำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างไร ? 26.00 31
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 4 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 4 (อายะฮฺ 5-8) - บทเรียนจากสงครามบัดร
- การรังเกียจคำสั่งของอัลลอฮฺ
87.00 73
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 77.00 32
ดุอาอฺขอให้มีมารยาทที่สวยงาม ดุอาอฺขอให้มีมารยาทที่สวยงาม 27.00 54
การขอบคุณมนุษย์ การขอบคุณมนุษย์ 24.00 22
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 3 ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 3 (อายะฮฺ 3-5) - อายะฮฺ 2-3 ระบุลักษณะของผู้ศรัทธา 5 ประการ
3…
87.00 139
ดุอาอฺเมื่อเห็นผู้อื่นถูกทดสอบ ดุอาอฺเมื่อเห็นผู้อื่นถูกทดสอบ ดุอาอฺขอบคุณที่อัลลอฮฺให้เราพ้นจากบททดสอบที่ผู้อื่นประสบ 27.00 26
กิตาบุลอะดับ 6 ใครติดต่อญาติ อัลลอฮฺจะติดต่อเขา (บาบ 13-14) กิตาบุลอะดับ 6 ใครติดต่อญาติ อัลลอฮฺจะติดต่อเขา (บาบ 13-14) 13- ใครที่ติดต่อญาติพี่น้อง อัลลอฮฺก็จะติดต่อเขา
14…
54.00 28
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 2 (อายะฮฺ 2) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 2 (อายะฮฺ 2) - คุณลักษณะของผู้ศรัทธา
-…
88.00 123
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 1 (อายะฮฺ 1) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล 1 (อายะฮฺ 1) - ซูเราะฮฺ อัลอันฟาล เป็นหนึ่งใน 7 ซูเราะฮฺยาว (… 90.00 182
ขอบคุณอัลลอฮฺที่ให้เราได้ศึกษาอัลกุรอาน 11.00 22
2 เรื่องสำคัญที่ท่านนบีสอน 2 เรื่องสำคัญที่ท่านนบีสอน 1- เป็นความผิดมากพอแล้ว… 11.00 39
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 67 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 67 (อายะฮฺ 188-206 จบ) 80.00 64
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 66 (อายะฮฺ 177-188) 76.00 73
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 65 (อายะฮฺ 171-177) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 65 (อายะฮฺ 171-177) 84.00 130
 คำแนะนำในช่วงที่มีโรคระบาด คำแนะนำในช่วงที่มีโรคระบาด - คำแนะนำในด้านหลักการศาสนา
-…
86.00 47
ก้าวสำคัญของเราทุกคน ก้าวสำคัญของเราทุกคน - กำลังใจในภาวะที่มีโรคระบาด
-…
30.00 33
โลกมีโรคระบาด...ดีหรือไม่ 41.00 60
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ อายะฮฺ 168-171 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 64 (อายะฮฺ 168-171) 86.00 150
คำแนะนำ 3 ประการ เมื่อเจอบททดสอบ คำแนะนำ 3 ประการ เมื่อเจอบททดสอบ 21.00 50
วิญญาณแห่งการปฏิบัติศาสนกิจ วิญญาณแห่งการปฏิบัติศาสนกิจ 35.00 48
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 63 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 63 (อายะฮฺ 163-168 ชาวยิวที่ละเมิดในวันสับบาโต) - ชาวยิว(บนีอิสรออีล)ที่ละเมิดในวันสับบาโต, ชาวเมืองท่าเรือ… 76.00 106
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 62 (อายะฮฺ 160-162) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 62 (อายะฮฺ 160-162) - บนีอิสรออีล(ชาวยิว) 12 กลุ่ม, การฝ่าฝืนและการลงโทษ… 90.00 144
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 61 (อายะฮฺ 156-159) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 61 (อายะฮฺ 156-159) - ความเมตตาของอัลลอฮฺ กว้างขวางทั่วทุกสิ่ง,… 80.00 120