หัวข้อ วันที่ นาที วีดีโอ views
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 65 (อายะฮฺ 171-177) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 65 (อายะฮฺ 171-177) 84.00 40
 คำแนะนำในช่วงที่มีโรคระบาด คำแนะนำในช่วงที่มีโรคระบาด - คำแนะนำในด้านหลักการศาสนา
-…
86.00 30
ก้าวสำคัญของเราทุกคน ก้าวสำคัญของเราทุกคน - กำลังใจในภาวะที่มีโรคระบาด
-…
30.00 23
โลกมีโรคระบาด...ดีหรือไม่ 41.00 44
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ อายะฮฺ 168-171 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 64 (อายะฮฺ 168-171) 86.00 118
คำแนะนำ 3 ประการ เมื่อเจอบททดสอบ คำแนะนำ 3 ประการ เมื่อเจอบททดสอบ 21.00 38
วิญญาณแห่งการปฏิบัติศาสนกิจ วิญญาณแห่งการปฏิบัติศาสนกิจ 35.00 36
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 63 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 63 (อายะฮฺ 163-168 ชาวยิวที่ละเมิดในวันสับบาโต) - ชาวยิว(บนีอิสรออีล)ที่ละเมิดในวันสับบาโต, ชาวเมืองท่าเรือ… 76.00 67
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 62 (อายะฮฺ 160-162) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 62 (อายะฮฺ 160-162) - บนีอิสรออีล(ชาวยิว) 12 กลุ่ม, การฝ่าฝืนและการลงโทษ… 90.00 117
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 61 (อายะฮฺ 156-159) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 61 (อายะฮฺ 156-159) - ชาวยิวที่ไม่ได้บูชาลูกวัว, ที่เข้ารับอิสลาม เช่น… 86.00 65
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 60 (อายะฮฺ 155-157) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 60 (อายะฮฺ 155-157) - หลังจากบนีอิสรออีลบูชาลูกวัวแล้วเตาบัต… 90.00 82
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 59 (อายะฮฺ 153-154) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 59 (อายะฮฺ 153-154) - นบีมูซาโกรธมากที่รู้ว่าบนีอิสรออีลสร้างรูปปั้นวัว… 77.00 115
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 58 (อายะฮฺ 151-152) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 58 (อายะฮฺ 151-152) 88.00 84
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 57 (อายะฮฺ 148-150) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 57 (อายะฮฺ 148-150) - มุสลิมควรทำอย่างไรกับกระแสอิสลาโมโฟเบียทั่วโลก
-…
86.00 85
ไว้ทุกข์ปีเก่าฉลองปีใหม่ แพทย์นบี ตอน ไว้ทุกข์ปีเก่าฉลองปีใหม่ |18 ธ.ค. 62| 68.00 19
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 56 (อายะฮฺ 146-147) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 56 (อายะฮฺ 146-147) - บทเรียนสำคัญจากเรื่องราวของนบีมูซา
- ผู้ละเมิด…
86.00 105
รู้รอบด้าน : ธุรกิจลูกโซ่ ในมุมมองชารีอะฮฺ 109.00 25
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 55 (อายะฮฺ 144-145) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 55 (อายะฮฺ 144-145) - การสนทนาระหว่างอัลลอฮฺกับนบีมูซา 87.00 90
ดุอาอฺมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ดุอาอฺมอบหมายต่ออัลลอฮฺ… 4.00 53
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 53 (อายะฮฺ 138-142) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 53 (อายะฮฺ 138-142) - หะดีษอัลฟุตูน (การทดสอบของนบีมูซา ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต… 68.00 131
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 52 (อายะฮฺ 136-137) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 52 (อายะฮฺ 136-137) - การลงโทษจากอัลลอฮฺที่เราเห็นในปัจจุบัน
- "…
76.00 110
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 51 (อายะฮฺ 129-133) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 51 (อายะฮฺ 129-135) - การลงโทษฟิรเอาวน์และชาวอียิปต์
-…
68.00 133
รู้รอบด้าน : ประกันภัย 109.00 25
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 11 (บาบ 24-29 จบ) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 11 (บาบ 24-29 จบ) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 76
บาบ(หัวข้อ) 24-…
67.00 60
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 10 (บาบ 16-23) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 10 (บาบ 16-23) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 75 77.00 48
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 50 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 50 (อายะฮฺ 127-128 นบีมูซากับฟิรอาวนฺ) - อุทาหรณ์จากนักไสยศาสตร์ - การเลือกข้างความจริง… 145
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 49 (อายะฮฺ 106-126 นบีมูซา) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 49 (อายะฮฺ 106-126 นบีมูซา นักไสยศาสตร์) - นบีมูซาเผชิญหน้าฟิรอาวน์
-…
112.00 157
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 48 (อายะฮฺ 103-5 นบีมูซา) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 48 (อายะฮฺ 103-5 นบีมูซา) - อัลลอฮฺให้นบีมูซาไปหาฟิรเอาน์ ทั้งที่นบีมีเกียรติกว่า… 79.00 126
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 9 (บาบ 14-15) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 9 (บาบ 14-15) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 74
14- คนที่ใส่เครื่องหอม (…
63.00 72
ความซื่อสัตย์สุจริตนำมาซึ่งความดี คุฏบะฮฺวันศุกร์ (ญุมุอะฮฺ)
ศอดิกีน -…
29.00 43
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 47 (อายะฮฺ 103) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 47 (อายะฮฺ 103) - "อูลุลอัซมิ" -… 70.00 109
8 กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 8 (บาบ 12-13) เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 73
12-…
28.00 50
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 46 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 46 (อายะฮฺ 101-102) การรักษาสัญญากับอัลลอฮฺ - รักษาสัญญากับมนุษย์
53.00 75
กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 7 (บาบ 10-11) กิตาบุลฆุสลฺ(การอาบน้ำ) 7 (บาบ 10-11) เริ่มขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดและอาบน้ำญะนาบะฮฺ
10-…
27.00 46
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 45 (อายะฮฺ 97-100) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 45 (อายะฮฺ 97-100) - การลงโทษของอัลลอฮฺขณะนอนหลับหรือเพลิดเพลินกันอยู่, บะลาอฺ… 65.00 92
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 44 (อายะฮฺ 94-96) ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 44 (อายะฮฺ 94-96) - บทเรียนจากประชาชาติยุคก่อนๆ
-…
78.00 103