audio

หัวข้อ วันที่ นาที วีดีโอ views
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 26 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 26 (อายะฮฺ 36) | 23/5/66 อายะฮฺ 35 ความสำคัญของระบบซะกาต,… 63.00 17
ยา ซัลจะลาลิ วัลอิกรอม ยา ซัลจะลาลิ วัลอิกรอม การรำลึกถึงความเกรียงไกรความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ
-…
25.00 10
เมื่อ #บททดสอบหนัก มาพบเรา เมื่อบททดสอบหนักมาพบเรา สิ่งสำคัญคือ "อดทน"… 25.00 8
อัลกุรอานอยู่ที่ไหน ? อัลลอฮฺส่งกุรอ่านมาเนี่ยให้มาประทับในหัวใจ
2.00 7
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 25 (อายะฮฺ 34-35 การทุจริตคดโกง) | 9/5/66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 25 (อายะฮฺ 34-35 การทุจริตคดโกง) | 9/5/66 อายะฮฺ 34-35 เป็นบรรทัดฐานในเรื่องการทุจริตคดโกง
-…
90.00 53
เลือกใครดี ที่นี่มีคำตอบ มุสลิมกับการเลือกตั้ง
01 ต้องเลือก ด้วยอุดมการณ์…
16
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 24 (อายะฮฺ 34) | 2/5/66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 24 (อายะฮฺ 34 การทุจริต คดโกง) | 2/5/66 อายะฮฺ 31-33 อิสลามเหนือกว่าศาสนาอื่น
อายะฮฺ 34…
76.00 84
เราะมะฎอน...โอกาสแห่งการคืนดี คุฏบะฮฺวันศุกร์ โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี 18 ชะอฺบาน 1444 (… 28.00 85
ให้เราะมะฎอนฟื้นฟูอุมมะฮฺ คุตบะห์วันศุกร์ ให้เราะมะฎอนฟื้นฟูอุมมะฮ์ โดย เชคริฎอ… 30.00 196
ใกล้วันกิยามะฮฺแล้ว !!! นบีบอกว่า "ฉันกับวันกิยามะฮฺถูกส่งมา เสมือนสองนิ้วนี้… 2.00 11
อิสลามเป็นศาสนาสุดท้าย ศาสนาที่ดีที่สุด - อิสลามจะไปถึงทุกพื้นที่
- ใกล้วันกิยามะฮฺ…
20.00 22
ข้อควรระวังในการตามผู้รู้ ข้อควรระวังในการตามผู้รู้
-…
18.00 15
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 22 (อายะฮฺ 30-31) | 21/2/66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 22 (อายะฮฺ 30-31) | 21/2/66 - อุทาหรณ์จากแผ่นดินไหวและภัยพิบัติต่างๆ
-…
72.00 62
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 23 (อายะฮฺ 30-32) | 28/2/66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 23 (อายะฮฺ 30-32) | 28/2/66 - อิสลามห้ามกำหนดอะไรหะล้าล-หะรอม สวนทางกับหลักการศาสนา… 82.00 100
บทเรียนจากแผ่นดินไหว (เมื่อสัญญาณวันสิ้นโลกมาถึงเรา) บทเรียนจากแผ่นดินไหว (เมื่อสัญญาณวันสิ้นโลกมาถึงเรา) บทเรียนจากแผ่นไหวที่ตุรกีและซีเรีย
1-…
20.00 79
การศึกษาศาสนาจากโซเชียล !!! - ละหมาดตะฮัจจุด ร็อกอะฮฺแรกให้อ่านอายะตุลกุรซี 4 ครั้ง… 10.00 22
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 21 (อายะฮฺ 29-30) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 21 (อายะฮฺ 29-30) | 31/1/66 - ญิซยะฮฺ - ภาษีที่บังคับใช้กับต่างศาสนิก;… 81.00 59
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 20 (อายะฮฺ 29) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 20 (อายะฮฺ 29) | 24/1/66 - หลังจากห้ามมุชริกีนเข้ามักกะฮฺในอายะฮฺ 28 แล้ว… 88.00 101
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 19 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 19 (อายะฮฺ 28) | 17/1/66 - ดินแดนพิเศษ ที่มีข้อบัญญัติและมีข้อห้ามพิเศษ แบ่งเป็น 2… 75.00 47
ละหมาดที่มัสยิดหะรอมได้ผลบุญ 1 แสนเท่า "ละหมาดที่มัสยิดหะรอมได้ผลบุญ 1 แสนเท่า(… 7.00 48
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 18 (อายะฮฺ 28) | 10/1/66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 18 (อายะฮฺ 28) | 10/1/66 - สงครามต่างๆของท่านนบี ﷺ - ช่วงสุดท้ายมี 3… 75.00 100
ใกล้ร่อมะฎอนแล้ว ควรเตรียมตัวอย่างไร اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَب وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا… 2.00 144
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 17 (อายะฮฺ 25-27) | 3/1/66 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 17 (อายะฮฺ 25-27) | 3/1/66 - อุทาหรณ์จากสงครามหุนัยนฺ (10 เชาวาล ฮ.ศ.8)
--…
76.00 64
ละหมาด...สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ 3.00 21
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 16 (อายะฮฺ 24) | 27/12/65 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 16 (อายะฮฺ 24) | 27/12/65 - ทบทวนอายะฮฺ 23 มุสลิมควรเป็นมิตรกับผู้ศรัทธา(มุสลิม)… 65.00 53
ค็อบบ๊าบ อิบนุลอะร็อต ที่สุดของผู้ศรัทธาคือความรักต่ออัลลอฮฺและร่อซูล… 4.00 74
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 15 (อายะฮฺ 23) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 15 (อายะฮฺ 23) | 20/12/65 อิสลามมายกเลิกความเข้าใจผิดๆของชาวบ้านหลายประการ… 70.00 45
ข่าวดีสำหรับผู้ศรัทธา 9:21… 4.00 14
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 14 (อายะฮฺ 19-22) | 6/12/65 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 14 (อายะฮฺ 19-22) | 6/12/65 - สมัยท่านนบีแบ่งกุรอานเป็น 4 กลุ่ม สมัยเศาฮาบะฮฺ 7 กลุ่ม… 104.00 116
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 13 (อายะฮฺ 18-19) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 13 (อายะฮฺ 18-19) | 29/11/65 - เวลาที่(หวังว่า)ดุอาอฺมุสตะญาบ คือ… 80.00 65
สิ่งที่จะทำลายเสบียง (อัลหุกู๊ก) อัลหุกู๊ก الحقوق - สิทธิ
18.00 26
เสบียงแห่งความดี - เสบียงที่ไร้ผล เสบียงแห่งความดีที่ดีที่สุดคือ "ตักวา(ความยำเกรง)… 27.00 20
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 12 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 12 (อายะฮฺ 16-18) | 22/11/65 - จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ต้อง ปป ความเข้าใจ(ทัศนคติ)ก่อน… 85.00 71
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 11 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 11 (อายะฮฺ 16-17) | 15/11/65 - อัลกุรอานเป็นทางนำอย่างไร ?
- สงครามระหว่างเผ่า 40…
81.00 85
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 10 (อายะฮฺ 14-15) | 8/11/65 ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 10 (อายะฮฺ 14-15) | 8/11/65 - ความสำคัญของ "เสรีภาพ"… 73.00 88
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 9 (อายะฮฺ 13-14) ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 9 (อายะฮฺ 13-14) | 1/11/65 - เงื่อนไขของอีมานคือ กลัวอัลลอฮฺ
-…
81.00 74