วันกิยามะฮฺ

สัญญาที่เป็นความจริง !!!

Submitted by dp6admin on Mon, 12/11/2018 - 20:02
หัวข้อเรื่อง
7:44 และชาวสวรรค์ได้ร้องเรียกชาวนรก ว่าแท้จริงพวกเราได้พบแล้วว่าสิ่งที่พระเจ้าของเราได้สัญญาแก่เราไว้นั้นเป็นความจริง และพวกท่านได้พบสิ่งที่พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงสัญญาไว้เป็นความจริงไหม?

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 97 ครั้งสุดท้าย (อายะฮฺ 158-165)

Submitted by admin on Thu, 08/03/2018 - 14:04
หัวข้อเรื่อง
เตาบัตได้ถึงเมื่อไหร่, สัญญาณกิยามะฮฺ, สาเหตุของการแบ่งแยกเป็นกลุ่มต่างๆในศาสนา, จุดยืนและการปฏิบัติต่อผู้เห็นต่างในหลักการศาสนา
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

1708 เสียชีวิตในเดือนรอมฎอนจะไม่ถูกสอบสวน จริงหรือ ?

Submitted by admin on Sun, 18/06/2017 - 23:08
คำถาม
เสียชีวิตในเดือนรอมฎอนจะไม่ถูกสอบสวน จริงหรือ ?
ตายแบบไหน ไม่ถูกสอบสวน ?
การสอบสวนหรือฟิตนะฮฺในกุโบร์มีอะไรบ้าง ? 3 คำถามในกุโบร์ ?

คำตอบ

ผู้ตอบ : เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ : 23 ธ.ค. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)

http://www.islaminthailand.org/dp6/forum/1759