วันกิยามะฮฺ

เสบียงแห่งความดีที่ดีที่สุดคือ "ตักวา(ความยำเกรง)"
เตรียมเสบียงที่ดีแล้ว ให้ระวังเสบียงที่ไม่ดี ที่จะทำลายเสบียงที่เตรียมไว้ จากการละเมิดสิทธิผู้อื่น (อัลหุกู๊ก)
เสบียงที่ไร้ผลคือการงานที่
1- ไม่บริสุทธิ์ใจ
2- ไม่มีแบบฉบับจากท่านนบี ﷺ และศ่อฮาบะฮฺ
ลูกฝันถึงพ่อที่เสียไปแล้วว่าท่านเดือดร้อนมาก เพราะลูกดูทีวี ฟังเพลง ฯลฯ
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 12/10/65
หะดีษ 85 อัลฮัรญฺคืออะไร
"(สัญญาณกิยามะฮฺคือ) ความรู้จะถูกยึดไป ความโง่เขลาจะปรากฏพร้อมความวุ่นวาย และฮัรญุุจะปรากฏอย่างกว้างขวาง"
ท่านนบีถูกถามว่า "อัลฮัรญุคืออะไร ?"
ท่านนบีทำมือ...
เศาะฮาบะฮฺกล่าวว่า ท่านนบีหมายถึงว่า การเข่นฆ่าอย่างกว้างขวาง…
มัจลิสอิลมี่ วันเสาร์ที่ 22/10/65 ณ ไวท์สเปซ
การบิดเบือนศาสนาคริสต์,
นิกายอารีโอส(ไม่เชื่อว่านบีอีซาเป็นพระเจ้า),
ซัลมาน อัลฟาริซีย์,
เหตุใดอัลลอฮฺจึงไม่ให้นบีอีซาตาย,
พระเข้ารับอิสลาม, การยกนบีอีซา,
สัญญาณกิยามะฮฺ, การลงมาของมะซีหฺอีซา, ยิวกับมะซีหฺอัดดัจญาล, อัลมะหฺดี,
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า
"ให้รีบทำความดีก่อนจะพบ 6 ประการ (เมื่อเกิดขึ้นแล้วการทำความดีไม่มีความมหมายแล้ว) คือ
ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก
ควันที่จะเกิดขึ้นก่อนวันกิยามะฮฺ ต้อนคนไปสู่สถานที่ชุมนุมของวันกิยามะฮฺ (คนตายจะฟื้น)
ดัจญาลปรากฏตัว
ความวุ่นวายในสังคมเกิดจากมาตรฐานดีชั่วที่ผิดเพี้ยนไป
หะดีษยุคแห่งการหลอกลวงเป็นสัญญาณกิยามะฮฺ คนดีถูกมองว่าเลว คนเลวถูกมองว่าดี, รุวัยบิเฎาะฮฺจะกล้าพูดวิจารณ์เรื่องใหญ่ในสังคม (คือคนโง่ ไร้ความรู้ ไร้ศีลธรรมความรับผิดชอบ)
มุสลิมมีหน้าที่เรียกร้องสู่ความดี ปราบปรามความชั่ว
7:25 พระองค์ตรัสว่า ในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะมีชีวิตอยู่ และในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะตาย และจากแผ่นดินนั้นและพวกเจ้าจะถูกออกมาอีก
สิ่งที่ทำลายความสุข (ฮาซิมิลลัซซาติ) ตีความ 2 ความหมาย
คือ #ความตาย และ #มะละกุ้ลเมาต์ (มะละอิกะฮฺแห่งความตาย) - ท่านนบีให้พูดถึงบ่อยๆ
قال رسول…