คุฏบะฮฺ : สัญญาของอัลลอฮฺ ย่อมชนะสัญญาของยิว

คุฏบะฮฺ : สัญญาของอัลลอฮฺ ย่อมชนะสัญญาของยิว

Submitted by dp6admin on Sat, 04/11/2023 - 13:14

ความยาว(นาที)
30 นาที
สถานที่
มัสยิด อัลฟาลาห์ ปตท.ปาลัส ปัตตานี
วันที่