ตัฟซีรซูเราะฮฺอาลิอิมรอน 44 (อายะฮฺ 95, สถานการณ์ฟิลัสฏีน)

Submitted by dp6admin on Tue, 14/04/2009 - 09:54
หัวข้อเรื่อง
นัยยะของคำว่า "กุล-قُلْ " ในอัลกุรอาน อัลลอฮฺกำลังบอกเรื่องสำคัญแก่ท่านนบี, อัลลอฮฺให้ท่านนบีกล่าว(คือสอน)ต่อบรรดามุสลิม เรามีหน้าที่สอนต่อจากท่านนบี,
สถานที่
มัสญิดบ้านตึกดิน
วันที่บรรยาย
วันที่อัพ
ขนาดไฟล์
24.20 mb
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด

เอกสารและสไลด์ประกอบการบรรยาย : ตัฟซีรซูเราะฮฺอาลิอิมรอน 95 (doc)