ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 5 (หะดีษที่ 2/3)

Submitted by dp6admin on Wed, 28/11/2018 - 21:34
หัวข้อเรื่อง
หะดีษที่ 2 ภาค 2 : อีมานคือความเชื่อภายใน
พระประสงค์ของอัลลอฮฺมี 2 ประเภท
อีมานต่อกอฎออฺกอดัรมี 2 ระดับ
ความสำคัญของเรื่องนี้ (อิสลาม,อีมาน,กุฟรฺ,นิฟาก)
วันที่บรรยาย
มีวีดีโอ
ไม่มี
รายละเอียด