คลิปสั้น

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
9:102 โดยที่พวกเขาประกอบกรรม(การงาน)ดีปะปนไปกับงานที่ชั่ว
ตัฟซีรอิบนุกะษีร ยกหะดีษ - ท่านนบีเล่าความฝัน(รุยา) -- มะลาอิกะฮฺพาท่านนบีไปดูสวรรค์ และกล่าวถึงคนที่ปะปนการงานที่ดีกับความชั่ว และตอนท้ายมะลาอิกะฮฺบอกว่า อัลลอฮฺได้ให้อภัยพวกเขา
เตาบัตต้องเสียใจในความผิด
หะดีษการปกครองยุคสมัยต่างๆ แนวทางของนบี, คิลาฟะฮฺ, มุลกุลจับรียฺ(ระบบกษัตริย์, มุลกุลอะฎูฎ(กษัตริย์แบบเผด็จการ), หลังจากนั้นจะมีการฟื้นฟูคิลาฟะฮฺในแนวทางของท่านนบี
...จิฮาดที่ดีที่สุดสำหรับพวกเจ้าคือ "อัรริบาฏ(การเฝ้าระวัง)" และอัรริบาฏที่ดีที่สุดคือที่ อัสก่อลาน" (…
- ความประเสริฐของ #ชาวอันซอร (ชาวมะดีนะฮฺแต่เดิม) และบรรดาศ่อฮาบะฮฺ
- หลังสงครามฏออิฟ นบีไม่ได้แบ่งทรัพย์เชลยให้ชาวอันซอร ชาวอันซอรน้อยใจ ท่านนบีจึงกล่าวกับพวกเขาว่า "...พวกเขาได้ดุนยา แต่พวกท่านไม่ดีใจหรือที่ได้นบีกลับบ้านไป พวกท่านเป็นเสมือนเสื้อชันในของฉัน" (ใกล้ชิดกับท่านนบีมาก…
เสาในมัสยิดนบี บริเวณเราเฎาะฮฺ (ระหว่างมิมบัรกับบ้านของท่านนบี) เป็นเสาที่อยู๋ในตำแหน่งเดิมตั้งแต่สมัยท่านนบี แต่ละเสามีชื่อและความสำคัญ เช่น เสาน้ำหอม, เสาต้อนรับแขก, เสาเตียง, เสาอาอิชะฮฺ, เสาเตาบะฮฺ(อบูลุบาบะฮฺ), เสายามเฝ้าบ้านท่านนบี ฯลฯ
- มัสยิดสมัยท่านนบีไม่มีโดมและหออะซาน
การทำธุรกิจไม่ใช่การทำธุรกิจระหว่างเรากับมนุษย์
แต่เป็นการทำธุรกรรมกับอัลลอฮฺ
เพราะยังไงเราก็ต้องยืนต่อหน้าอัลลอฮฺ
และต้องตอบคำถามของอัลลอฮฺที่ว่า "ขายดีมั้ย ?"
คือขายถูกต้องมั้ย โกงเขามั้ย ทุจริตเขามั้ย
ดังนั้นต้องกลัวอัลลอฮฺ

- Cr.…
อิมามอัฏฏอฮาวียฺ เราบอกไม่ได้ว่าใครเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรก

ศรัทธาด้วยหัวใจอย่างเดียว แต่ไม่ปฏิบัติศาสนกิจเลย ไม่ละหมาด ไม่ซะกาต ฯลฯ ถือว่าเป็นมุสลิมไหม ?
- กลุ่มชนที่ได้รับการสนับสนุนจากอัลลอฮฺ
ท่านนบี "จะมีกลุ่มหนึ่งในประชาชาติของฉัน เหนือความจริงและสัจธรรม เขาจะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ"
คุณสมบัติหนึ่งคือ
1- ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ ไม่ปกปิดหลักการ "จิฮาด"
2- อยู่รอบ #บัยตุลมักดิส (มัสยิดอักซอ)(…