คลิปสั้น

รูปร่างหน้าตา ของท่านนบี ﷺ

Submitted by dp6admin on Thu, 21/02/2019 - 06:57
หัวข้อเรื่อง
รูปร่างหน้าตา ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
สถานที่
โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี
วันที่

สัญลักษณ์ของการเป็นนบี ﷺ

Submitted by dp6admin on Thu, 24/01/2019 - 07:36
หัวข้อเรื่อง
สัญลักษณ์ที่อยู่ระหว่างไหล่ของท่านนบี
สถานที่
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่