ใครเป็น ชาวสวรรค์หรือชาวนรก ?

ใครเป็น ชาวสวรรค์หรือชาวนรก ?

Submitted by dp6admin on Tue, 23/04/2024 - 12:24
หัวข้อเรื่อง
อิมามอัฏฏอฮาวียฺ เราบอกไม่ได้ว่าใครเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรก

จาก #ตัฟซีรซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 59 (อายะฮฺ 93-96) | 13/2/67 https://www.islaminthailand.org/dp8/node/7733

ความยาว(นาที)
1 นาที
วันที่