ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ.1445 (พ.ศ.2566-67)

Submitted by dp6admin on Mon, 17/07/2023 - 23:29

แถลงการณ์หมายเลข 4501
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1445
(ทัศนะเดือนสากล)

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนมุฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1445 ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจจะฮฺ 1444) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566 จึงเป็นวันที่ 30 ซุลฮิจจะฮฺ 1444 
และ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เป็นวันที่ 1 มุฮัรรอม ฮ.ศ.1445

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


ชี้แจงและสรุปผลดูหิล้าล(จันทร์เสี้ยว)เดือน #มุฮัรรอม ฮ.ศ.1445
-------------------------------------------------------

อ้างถึงแถลงการณ์ 4501 ฉบับที่ 1 (ไม่เห็นหิล้าล) และ 2 (เห็นหิล้าล) คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวสารการเห็นหิล้าลเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1445 แล้ว ขอสรุปเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

1. ทางสถาบันดาราศาสตร์ติดตามหิล้าลแห่งตำบลตะมีร ได้ประกาศเห็นหิล้าลเดือนมุฮัรรอม และตามปกติแล้วสำนักข่าวจะรีบประกาศผลว่าเห็นหรือไม่เห็นหิล้าลตามช่องทางต่างๆ โดยคำนึงว่าภายหลังจะมีคำแถลงของศาลสูงสุดฯ ที่มีอำนาจประกาศผลการดูหิล้าลอย่างเป็นทางการต่อไป

และเมื่อค่ำวันจันทร์ที่ 17 ก.ค.66 ทาง คตจ. ได้ติดตามผลดูเดือนทั่วโลกจนถึงช่วงดึกของคืนนั้น และไม่พบการประกาศเห็นหิล้าลแต่อย่างใด จึงออกแถลงกาณ์ 4501 ฉบับที่ 1 แจ้งว่าไม่มีข่าวการเห็นหิล้าลทั้งในและต่างประเทศ แต่เมื่อเช้าวันที่ 18 ก.ค. เริ่มปรากฏข่าวเห็นหิล้าลอย่างกว้างขวาง ตามสำนักข่าวในประเทศซาอุดิอาระเบียและโซเชียล อันเป็นที่มาของแถลงการณ์แก้ไข ฉบับที่ 2 ที่แจ้งว่ามีการเห็นหิล้าลที่ซาอุดิอาระเบีย

2. คตจ. ได้ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่ามีความคลาดเคลื่อนในสำนักข่าวต่างๆที่ประกาศผลการเห็นหิล้าลอย่างกว้างขวางโดยไม่คำนึงถึงแถลงการณ์ของศาลสูงสุดฯ ทั้งนี้ทางการซาอุดิอาระเบีย รวมถึงศาลสูงสุดฯ ก็มิได้ยับยั้งหรือชี้แจงถึงความล่าช้าของการออกแถลงการณ์ศาลสูงสุดฯ อันเป็นต้นเหตุของการแพร่กระจายข่าวสารการเห็นหิล้าล

3.ในถ้อยแถลงของศาลสูงสุดแห่งซาอุดิอาระเบีย ว่าด้วยผลการดูเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1445 นั้น กล่าวถึง "หลักฐานที่ไม่เพียงพอในการเห็นหิล้าล" ซึ่ง คตจ. ได้ตรวจสอบในกระแสข่าวต่างๆ ภายในประเทศซาอุดิอาระเบีย พบว่ามีแถลงการณ์ของผู้รู้ระดับผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลในตุลาการและมีความเชื่อในดาราศาสตร์ว่าหิล้าลของเดือนมุฮัรรอมไม่น่าจะเห็นได้ เพราะดวงจันทร์ตกก่อนดวงอาทิตย์ในประเทศซาอุดิอาระเบีย

ทั้งนี้ก็มีสถาบันสุเดรที่ติดตามเฝ้าดูหิล้าล ได้ประกาศว่าไม่สามารถเห็นหิล้าลเดือนมุฮัรรอม เนื่องจากมีเมฆบดบังวิสัยทัศน์ จึงน่าจะเป็น 2 เหตุผลที่ทำให้ศาลสูงสุดฯ ชะลอการประกาศ เพื่อตรวจสอบการเห็นหิล้าล ประกอบด้วยนโยบายของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียในยุคใหม่ ที่สั่งการไม่ให้รับผลการเห็นหิล้าลที่ขัดกับหลักดาราศาสตร์ ซึ่งได้ปฏิบัติกันหลายปีที่ผ่านมา และสังเกตุได้จากผลประกาศของศาลสูงสุดฯ ว่าค่อนข้างตรงกับการคำนวณทางดาราศาสตร์ ว่ามีการเกิดหิล้าลใหม่และมีความเป็นไปได้ที่จะเห็น(ของทุกเดือน)

4. คตจ.ขอสรุป ยืนยันตามแถลงการณ์ของศาลสูงสุดซาอุดิอาระเบีย เพราะลำพังเครื่องมือตรวจสอบของ คตจ. ก็ไม่สามารถเข้าถึงพยานหลักฐานด้วยตัวเอง คตจ.จึงยึดมั่นในมาตรฐานว่าการประกาศเห็นหิล้าลในประเทศหรือต่างประเทศจะต้องยึดในการประกาศขององค์กรสำคัญในประเทศนั้นๆ ยกเว้นกรณีที่ คตจ.สามารถเข้าถึงพยานหลักฐานด้วยตัวเอง จึงจะประกาศตามผลการตรวจสอบของ คตจ.

ดังนั้น ผลการดูหิล้าลของเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1445 จึงขอยึนยันตามแถลงการณ์ 4501 ฉบับแรก ที่ระบุว่า #ไม่มีรายงานการเห็นหิล้าล

วันอังคารที่ 18 ก.ค.66 เป็นวันที่ 30 ซุลฮิจจะฮฺ 1444
และ วันพุธที่ 19 ก.ค.66 เป็นวันที่ 1 มุฮัรรอม ฮ.ศ.1445
และ วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.66 เป็นวันที่ 10 มุฮัรรอม (#วันอาชูรออฺ)

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) 18/7/66


ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1445 (ทัศนะเดือนสากล)

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเศาะฟัร ประจำปี ฮ.ศ.1445 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566 (ซึ่งตรงกับ 29 มุฮัรรอม 1445) แล้ว ปรากฏว่า #มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ที่ประเทศอียิปต์

ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 จึงเป็นวันที่ 1 เศาะฟัร ฮ.ศ.1445

اللهُ أَكْبَرُ . اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ .

อัลลอฮฺทรงเกรียงไกร โอ้อัลลอฮฺ ขอให้(จันทร์เสี้ยวนี้)ปรากฏต่อเราด้วยความสวัสดิภาพ ความศรัทธา ความปลอดภัย อิสลาม และทางนำในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดและพอพระทัย พระผู้อภิบาลของฉันและท่านคืออัลลอฮฺ

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4503 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1445

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 (ซึ่งตรงกับ 29 ศ่อฟัร 1445) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น วันศุกร์ที่ 15 กันยายน จึงเป็นวันที่ 30 ศ่อฟัร 1445 และ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566 เป็นวันที่ 1 เดือนร่อบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1445

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4504 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนร่อบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1445

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนร่อบีอุ้ลอาคิร ประจำปี ฮ.ศ.1444 ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2566 (ซึ่งตรงกับ 29 ร่อบีอุ้ลเอาวัล 1445) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม จึงเป็นวันที่ 30 ร่อบีอุ้ลเอาวัล 1445 และ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566 เป็นวันที่ 1 เดือนร่อบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1445

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 4505 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนจุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1445

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนจุมาดัลอูลา ประจำปี ฮ.ศ.1445 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 (ซึ่งตรงกับ 29 ร่อบีอุ้ลอาคิร) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เป็นวันที่ 30 เดือนร่อบีอุ้ลอาคิร ฮ.ศ.1445
และ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน เป็นวันที่ 1 เดือนจุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1445

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
اللهم بلغنا رمضان


แถลงการณ์หมายเลข 4506  ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้น #เดือนจุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1444

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนจุมาดัลอาคิเราะฮฺ ประจำปี ฮ.ศ.1445 ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 (ซึ่งตรงกับ 29 จุมาดัลอูลา) แล้ว 
ปรากฏว่า #มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ที่อียิปต์ ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนจุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1445
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
اللهم بلغنا رمضان


แถลงการณ์หมายเลข 4507 ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะจับ ฮ.ศ.1445

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเราะจับ ประจำปี ฮ.ศ.1445 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2567(ซึ่งตรงกับ 29 จุมาดัลอาคิเราะฮฺ) แล้ว ปรากฏว่า #ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ทั้งในและต่างประเทศ

ดังนั้น วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567 เป็นวันที่ 30 เดือนจุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1445
และ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม เป็นวันที่ 1 เดือนเราะจับ ฮ.ศ.1445

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَب، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَان
“โอ้อัลลอฮฺ ขอให้เรามีความจำเริญในเดือนเราะจับ เดือนชะอฺบาน และขอให้เราบรรลุสู่เดือนเราะมะฎอนด้วยเถิด”

(**เชคอัลบานียฺว่าเป็นหะดีษเฎาะอีฟ ใช้สำนวนนี้ขอดุอาอฺได้ แต่อย่าเชื่อว่าเป็นดุอาอฺของท่านนบี)


แถลงการณ์หมายเลข 4508  ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้น #เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1444

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนชะอฺบาน ประจำปี ฮ.ศ.1445 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะจับ) แล้ว 
ปรากฏว่า #มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ในประเทศไทย ตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี
ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1445

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)