ปฏิทินอิสลาม

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 64 (อายะฮฺ 97)

Submitted by admin on Wed, 22/04/2015 - 23:28
หัวข้อเรื่อง
"อัลลอฮ์ได้ทรงให้อัลกะอ์บะฮ์ อันเป็นบ้านที่ต้องห้ามนั้นเป็นที่ดำรงอยู่สำหรับมนุษย์ และเดือนที่ต้องห้าม และสัตว์พลี และสัตว์ที่ถูกสวมเครื่องหมายไว้ที่คอเพื่อเป็นสัตว์พลีด้วย..."
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 195 (หะดีษที่ 37/2)

Submitted by admin on Fri, 23/01/2015 - 13:06
หัวข้อเรื่อง
การบันทึกความดี-ความชั่ว ในบางสถานที่หรือบางช่วงเวลา เช่น ในแผ่นดินหะรอม, เขตหะรอมมักกะฮฺ, ในช่วงเดือน 4 ต้องห้าม, ขณะครองอิหฺรอม; การตอบแทนสำหรับผู้ตั้งใจทำดีแต่ไม่ได้ทำ,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

1517 การถือศีลอดเดือนเราะญับ

Submitted by dp6admin on Tue, 26/07/2011 - 12:09
ผมได้เคยฟังที่เชคตอบเรื่อง"ความประเสริฐของเดือนรอญับ"ที่เชคบอกว่าไม่มีสุนนะฮฺให้ทำเป็นพิเศษ อย่างเรืองนมาซรอฆออิบ ผมก็พอเข้าใจครับ แต่อย่างเรื่องการถือศิลอดเป็นพิเศษเนี่ยเชคบอกว่าไม่มีเหมือนกัน ผมก็เข้าใจครับ แต่ผมได้ไปอ่านบทความของพี่น้องมุสลิมบางคนบอกว่าถือศิลอดได้พร้อมยกหลักฐานอะไรมากมายเลย