1939 เรื่องกาซ่าจะจบอย่างไร เกี่ยวพันกับนบีอีซาไหม ?

Submitted by dp6admin on Tue, 02/04/2024 - 15:54
คำถาม
เกี่ยวข้องกับ #สัญญาณกิยามะฮฺ ไหม ?
คำตอบ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 29/3/67

วันที่ตอบ