กุนูตนาซิละฮ (กุนูตวิกฤติ)

กุนูตนาซิละฮ (กุนูตวิกฤติ)

Submitted by dp6admin on Sat, 18/11/2023 - 14:00
หัวข้อเรื่อง
#กุนูตุนนะวาซิล (กุนูตวิกฤต) คือ กุนูตในสถานการณ์ที่เกิดปัญหากับประชาชาติอิสลาม เมื่อพี่น้องมุสลิมเดือดร้อน ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม บัญญัติให้อิมามรณรงค์ขอดุอาอฺในการละหมาดทุกวักตู(ถ้าทำได้) หรือเลือกบางวักตูก็ได้ โดยการกุนูตก่อนหรือหลังรุกัวอฺในร็อกอะฮฺสุดท้าย ขอดุอาอฺให้อัลลอฮฺช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมและลงโทษผู้อธรรม
- ตัวอย่างดุอาอฺ https://www.islaminthailand.org/dp8/story/276
- ที่มาของกุนูตนะวาซิล(นาซิละฮฺ) คือเหตุการณ์ #บิอรฺมะอูนะฮฺ ที่เศาะฮาบะฮฺผู้รู้ถูกสังหารจำนวนมาก ในปี ฮ.ศ.4 -- ศึกษาเพิ่มเติม https://www.islaminthailand.org/dp8/node/6351
#ดุอาอฺกุนูต

บางส่วนจาก ไม่รู้ไ่ม่ได้ | 28/10/66 

https://www.islaminthailand.org/dp8/node/7674

ความยาว(นาที)
8 นาที