qa-list

หัวข้อ วันที่ตอบ views
ตอบปัญหาในการละหมาด 5,167
ตอบปัญหาเลือดสตรี 183
ตอบปัญหาเกี่ยวกับการถือศีลอด 778
ตอบปัญหากิยามุลลัยลฺ 525
ตอบปัญหาเกี่ยวกับวันอีด 314
1712 ตอบปัญหากุรบาน (อุฎหิยะฮฺ) 128
1791 ผู้ชายที่ดีมาขอแต่งงาน ต้องละหมาดอิสติคอเราะฮฺหรือเปล่า 5
1790 จะแต่งงาน แต่มีสินสอดไม่พอ ? 4
1789 มีบทดุอาอฺขอให้มีบ้านหรือไม่ ? 15
1788 ช่วยทำอาหารละศีลอด ได้ผลบุญเท่าผู้ถือศีลอดหรือไม่ 33
1787 วางสิ่งของบนอัลกุรอานได้หรือไม่ ให้เกียรติอัลกุรอานอย่างไร ? 16
1786 การบ้วนปากและเอาน้ำเข้าจมูกขณะถือศีลอด ทำอย่างไร ? 16
1785 ฟังวิจารณ์ข่าว เป็นการร่วมวงนินทาหรือไม่ ? 10
1784 ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกุรอานไว้ตลอด เหมาะสมหรือไม่ ? 72
1783 เดินทางบนเครื่องบิน จะละหมาดเวลาใด 21
1782 การถือศีลอดชดใช้เดือนร่อมะฎอน ควรถือเมื่อไหร่ ? 21
1781 อาหารละศีลอดปะปนกับสิ่งหะรอม 23
1780 ในอดีตขาดบวชมาตลอด กลับตัวแล้วจะชดใช้อย่างไร ? 21
1779 เยาวชนจะรับมือปัญหาในสังคมปัจจุบันอย่างไร ? 15
1778 ให้นับประจำเดือนตามปฏิทินอิสลาม 144
1777 ปัญหาบ้านเเตก 15
1776 อัซการต้องอ่านทุกวัน ? 28
1775 ชะฟากัลลอฮฺ แปลว่าอะไร ? 3,433
1774 ต้องวางซุตเราะฮฺหรือไม่ ? 25
1773 เมื่อถูกอธรรม จะอดทนหรือตอบโต้ ? 15
1772 เมื่อเราเป็นฝ่ายถูกอธรรม 5
1771 กระท่อมทานได้หรือไม่ ? 23
1770 เศษอวัยวะ จะฝังหรือทิ้ง ? 12
1769 ทำประกันสุขภาพได้หรือไม่ 12
1768 ไม่ทันละหมาดวันศุกร์ตามช่องทีวี 42