ตอบปัญหาเกี่ยวกับการละหมาดตะรอวีหฺและวิตรฺ

Submitted by admin on Sat, 04/07/2015 - 13:27

การละหมาดตะรอวีหฺ

 

 

การละหมาดวิตรฺ

กุนูตในละหมาดวิตรฺ มี 3 ทัศนะ
1- เห็นชอบให้กุนูตในละหมาดวิตรฺทุกคืนตลอดปี
2- เห็นชอบให้กุนูตในละหมาดวิตรฺทุกคืนในเดือนรอมฎอน
3- ทัศนะของเศาะฮาบะฮฺและอุละมาอฺส่วนมาก และค่อนข้างไม่มีความขัดแย้งในบรรดาเศาะฮาบะฮฺที่ปฏิบัติในทัศนะนี้คือ เห็นชอบให้กุนูตในละหมาดวิตรฺเฉพาะ 15 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนหรือผ่านไปแล้วครึ่งเดือน (14 หรือ 15 คืน) 

 

สิบคืนสุดท้ายและลัยละตุ้ลก็อดรฺ

 บทความ

อัลเอี๊ยะติก๊าฟ

 

วันที่ตอบ