ละหมาดวิตรฺ

ความประเสริฐ

    การละหมาดกลางคืนเป็นอิบาดะฮฺที่เป็นเอกลักษณ์ของประชาชาติอิสลาม มุสลิมคือผู้ที่ฟื้นฟูช่วงกลางคืนด้วยการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา …

ได้ครับ ถ้าเราละหมาดวิตรแล้ว ก็ไม่ต้องละหมาดวิตรอีก 
แต่ถ้ายังไม่ได้ละหมาดวิตร เพราะตั้งใจจะหมาดต่อ ก็ละหมาดวิตรตอนท้ายของละหมาดกลางคืนเลย

ผู้ตอบ…

นะศีหะฮฺละหมาดตะรอวีหฺ (15 รอมฎอน 1430) , จะอ่านคืนไหนในเดือนรอมฎอน, ขอก่อนหรือหลังรุกัวะ, ต้องยกมือหรือไม่, จะขอดุอาอฺอย่างไร, สำนวนดุอาอฺ,

 

คำถาม หลังละหมาดวิตริแล้ว เราสามารถละหมาดตะฮัจญุดหรือละหมาดซุนนะฮฺอื่นๆ ได้หรือไม่…