ทราบมาว่าละหมาดวิตรฺมี 2 แบบ คือหนึ่งและสองสลาม อยากทราบว่าวิธีไหนดีที่สุด

Submitted by dp6admin on Tue, 20/07/2010 - 08:07

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ