การถือศีลอด(ศิยาม)

22. การถือศีลอดซุนนะฮฺ

Submitted by dp6admin on Sat, 16/03/2019 - 14:55

นอกจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่ 9 ของปีอิสลามทุกๆปีแล้ว ยังมีการถือศีลอดที่เป็นซุนนะฮฺอีก ซึ่งท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ปฏิบัติเป็นประจำ คือ

22.1 การถือศีลอดในเดือนเชาวาล 6 วัน

ดังมีรายงานจากอะบีอัยยู๊บ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ แจ้งว่า ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

7. การตั้งเจตนารมณ์ (เหนียต) dp6admin Sun, 10/03/2019 - 16:10

จำเป็นต้องตั้งเจตนาในการถือศีลอดที่เป็นฟัรฎูก่อนเวลาฟัจรฺ

เมื่อปรากฎเป็นที่แน่นอนว่าได้เข้าเดือนรอมฎอนแล้วไม่ว่าจะโดยการเห็นดวงจันทร์ หรือมีพยานเห็น หรือนับเดือนชะอฺบานให้ครบ 30 วัน จำเป็นแก่มุสลิมทุกคนผู้มีสติสัมปชัญญะต้องตั้งเจตนาการถือศีลอดของเขาในเวลากลางคืน ดังมีหลักฐานต่อไปนี้

5. สนับสนุนให้ถือศีลอดเดือนรอมฎอน dp6admin Sun, 10/03/2019 - 11:41

5.1 ได้รับการอภัยโทษ    

ผู้บัญญัติศาสนาได้สนับสนุนให้ถือศีลอดเดือนรอมฎอน โดยชี้แจงถึงคุณประโยชน์และตำแหน่งอันสูงของมัน ถ้าหากผู้ถือศีลอดมีโทษมากมายเท่าฟองน้ำในทะเล ก็จะได้รับการอภัยโทษเพราะการปฏิบัติอิบาดะฮฺที่ดีเช่นนี้

 มีรายงานจากอะบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ แจ้งว่า ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لهُ ما تقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) رواه البخاري ومسلم

3. คุณประโยชน์ของเดือนรอมฎอน dp6admin Sun, 10/03/2019 - 11:37

รอมฎอนเป็นเดือนแห่งความดีและความจำเริญ ซึ่งอัลลอฮฺตะอาลา มอบให้โดยเฉพาะสำหรับเดือนนี้ ด้วยคุณประโยชน์อันมากมายและชัดแจ้งดังต่อไปนี้

3.1 เดือนแห่งอัลกุรอาน

อัลลอฮฺตะอาลาทรงประทานคัมภีร์อันทรงเกียรติของพระองค์มาเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องแก่มวลมนุษย์ และเป็นการเยียวยาบำบัดสำหรับบรรดามุอฺมินผู้ศรัทธา และเป็นการชี้นำไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงยิ่ง และชี้แนะแนวทางแห่งการมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ ในค่ำคืนอันมหาประเสริฐคืนอัลก็อดรฺ พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า

2. คุณประโยชน์ของการถือศีลอด

Submitted by dp6admin on Sun, 10/03/2019 - 11:35

 

มีอายาตมากหลายในอัลกุรอานได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการถือศีลอด เพื่อแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺตะอาลา และได้ชี้แจงถึงคุณประโยชน์อันมากมายของการถือศีลอด เช่น ในคำตรัสของพระองค์ในอายะฮฺที่ 35 ของซูเราะฮฺอัลอะหฺซาบ ที่ว่า

1. บัญญัติเกี่ยวกับการถือศีลอด dp6admin Sat, 09/03/2019 - 20:16

1.1 ความหมายของการถือศีลอด

อัลฮะฟิซ อิบนฺ หะญัร ให้ความหมายไว้ในหนังสืออัลฟัตฮฺของเขาว่า "อัศเศามฺหรืออัศศิยาม" ทางด้านภาษาคือ การละเว้นหรือการระงับ เช่นคำตรัสของอัลลอฮฺ ที่ว่า

 إِنِّي نَذَزْتُ لِلرَّحْمَان صَوْمًا

ความว่า "แท้จริงฉันได้บนบานที่จะระงับการพูดไว้ต่อพระผู้ทรงกรุณาปรานี" (19/26)