1135 มุสลิมีนอาบน้ำละหมาดโดยเปิดเอาเราะฮฺตรงหัวเข่า น้ำละหมาดที่อาบใช้ได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Wed, 30/12/2009 - 20:29
คำถาม
มุสลิมีนอาบน้ำละหมาดโดยเปิดเอาเราะฮฺตรงหัวเข่า น้ำละหมาดที่อาบใช้ได้หรือไม่

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ