ถือศีลอดแล้วได้อะไร ?

ถือศีลอดแล้วได้อะไร ?

Submitted by dp6admin on Wed, 29/03/2023 - 14:07
หัวข้อเรื่อง
2:183 บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! การถือศีลอดนั้นได้ถูกำหนดแก่พวกเจ้าแล้ว เช่นเดียวกับที่ได้ถูกกำหนดแก่บรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง (ตักวา)

จาก "รอมฎอนมา ผู้ศรัทธาเตรียมตัวอย่างไร?"