ตักวา

- เงื่อนไขของอีมานคือ กลัวอัลลอฮฺ
- เรากำลังเดินทางไปหาอัลลอฮฺ
- การเดินทางไปสู่อาคิเราะฮฺ เป็นการเดินทางด้วยหัวใจ
- อดทนและให้อภัย
หะซัน อัลบัศรียฺ "ตักวาคือ รู้ว่าอัลลอฮฺห้ามอะไรไว้และไม่ทำ"

- ฟิตนะฮฺ (บททดสอบ) สำคัญของผู้ศรัทธา
- อายะฮฺสำคัญที่กล่าวถึง "ตักวา"
- มุตตะกีน (ผู้ยำเกรง)
- ฟุรกอน (สิ่งจำแนกจริงเท็จ)
- ความสัมพันธ์ของ "มุตตะกีน" และ "ฟุรกอน"
- บทเรียนจากประชาชาติยุคก่อนๆ
- รู้แต่ไม่ปฏิบัติก็เหมือนยิว เหมือนลาที่แบกคัมภีร์
- คนดีที่อยู่ในสังคมเลว
- ศรัทธาและยำเกรง จะมีบะเราะกะฮฺ

  الحديث الثامن والعشرون

عَن العِرْبَاض بنِ ساريةَ رضي الله عنه قالَ : وَعَظَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم…

- สรุป 35-36 ความดีความชั่ว คนดีคนชั่ว มีในทุกสังคม
- "ตักวา" ในต่างศาสนิก ทำให้ยอมรับอิสลามได้ง่าย
- ตะกับบร(อัลกิบรฺ) - ปฏิเสธสัจธรรม(ความถูกต้อง) และดูถูกคนอื่น