ตักวา

2:183 บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! การถือศีลอดนั้นได้ถูกำหนดแก่พวกเจ้าแล้ว เช่นเดียวกับที่ได้ถูกกำหนดแก่บรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง (ตักวา)

- เงื่อนไขของอีมานคือ กลัวอัลลอฮฺ
- เรากำลังเดินทางไปหาอัลลอฮฺ
- การเดินทางไปสู่อาคิเราะฮฺ เป็นการเดินทางด้วยหัวใจ
- อดทนและให้อภัย
หะดีษ 20 ท่านนบีเมื่อสอน(สั่งใช้/เรียกร้อง)ให้เศาะฮาบะฮฺทำเรื่องหนึ่งเรื่องใด ก็จะใช้ในสิ่งที่เขามีความสามารถทำได้
เศาะฮาบะฮฺบางท่านกล่าวว่า "(สภาน)เราไม่เหมือนท่าน โอ้ท่านร่อซูลุลลอฮฺ อัลลอฮฺอภัยให้ท่านในความผิดที่ผ่านมาและในอนาคต"
ท่านนบีโมโห…
หะซัน อัลบัศรียฺ "ตักวาคือ รู้ว่าอัลลอฮฺห้ามอะไรไว้และไม่ทำ"
- ฟิตนะฮฺ (บททดสอบ) สำคัญของผู้ศรัทธา
- อายะฮฺสำคัญที่กล่าวถึง "ตักวา"
- มุตตะกีน (ผู้ยำเกรง)
- ฟุรกอน (สิ่งจำแนกจริงเท็จ)
- ความสัมพันธ์ของ "มุตตะกีน" และ "ฟุรกอน"
- บทเรียนจากประชาชาติยุคก่อนๆ
- รู้แต่ไม่ปฏิบัติก็เหมือนยิว เหมือนลาที่แบกคัมภีร์
- คนดีที่อยู่ในสังคมเลว
- ศรัทธาและยำเกรง จะมีบะเราะกะฮฺ

  الحديث الثامن والعشرون

عَن العِرْبَاض بنِ ساريةَ رضي الله عنه قالَ : وَعَظَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم…