ร่อมะฎอนมา ผู้ศรัทธาเตรียมตัวอย่างไร?

ร่อมะฎอนมา ผู้ศรัทธาเตรียมตัวอย่างไร?

Submitted by admin on Mon, 30/05/2016 - 13:22
หัวข้อเรื่อง
- ปัญหาในการเข้าเดือนรอมฎอนไม่ตรงกัน
- อิบาดะฮฺที่แท้จริงคือ "การขอดุอาอฺ"

เงื่อนไขที่ทำให้ดุอาอฺถูกตอบรับ
- สถานที่ที่ดุอาอฺมุสตะจาบ
- มารยาททั่วไปเช่น หันหน้าทางกิบลัต มีน้ำละหมาด มีกลิ่นหอม
- แสวงหาเวลาดุอาอฺมุสตะจาบ(อัลลอฮฺตอบรับ)ในเดือนรอมฎอน เช่น เวลาก่อนละศีลอด, ละหมาดกิยามุลลัยลฺ, สุจูด
- ไม่กินอาหารหะรอม
- ไม่ขอในสิ่งที่บาป อัลลอฮฺไม่ชอบ เช่น ขอให้คนอื่นพินาศ ฯลฯ
- ขอในสิ่งดีๆ สร้างสรรค์และมีประโยชน์
- มีความพร้อมในด้านจิตใจและอีมาน
- อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ที่สนับสนุนให้ทำอิบาดะฮฺ

ความยาว(นาที)
68 นาที
สถานที่
มัสญิดอัลอะตี๊ก
วันที่