รอมฎอน

 

เนื่องในวโรกาสอันมหาศิริมงคลแห่งเดือนรอมฎอน ขอนำเสนอเนื้อหาสาระธรรมเกี่ยวกับคืนอัลก๊อดรฺ อันเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐยิ่งสำหรับผู้ศรัทธาที่มุ่งมั่นแสวงหาความเมตตาจากอัลลอฮฺ…

หะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่บันทึก บุคอรีและมุสลิม เพียงบทเดียว และเราสามารถให้ฉายากับเดือนเราะมะฎอนว่า "เดือนแห่งการซักฟอก" ซักฟอกทุกอย่าง ซักฟอกอุมมะฮฺ ซักฟอกประชาชาติ ซักฟอกสังคม
อิสลามคือทางรอด
ความสำคัญของการของการดูหิล้าล(จันทร์เสี้ยว)ทุกเดือน
มีอะไรในดุอาอฺเมื่อเห็นหิล้าล
หิล้าล - สิ่งที่ปรากฏตอนเริ่มต้น
ที่มาของการใช้หิล้าลเป็นสัญลักษณ์ของมุสลิม
"อีเว้นท์ อะฮฺลัน จันทรา"ณ สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
2:183 บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! การถือศีลอดนั้นได้ถูกำหนดแก่พวกเจ้าแล้ว เช่นเดียวกับที่ได้ถูกกำหนดแก่บรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเกรง (ตักวา)

- เศาะฮาบะฮฺ 3 ท่านที่เสียชีวิต 2 คนตายชะฮีดก่อน อีกคนที่อยู่นานกว่า กลับได้เข้าสวรรค์ก่อน เพราะได้พบกับ #เราะมะฎอน มากกว่า มีความประเสริฐกว่า

ในการบันทึกของท่านอิหม่ามอิบนุมาจะฮฺ ในหนังสืออัสสุนัน
เศาะฮาบะฮฺสามท่านนี่นะครับ สองคนเสียชีวิต ในสงครามในจิฮาด

คิดถึงเราะมะฎอน ไหม ? คู่มือต้อนรับแขกพิเศษอันประเสริฐสุด
เรียบเรียงจากการบรรยายของ ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี (หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ)