คิดถึงเราะมะฎอนไหม...คู่มือต้อนรับแขกพิเศษอันประเสริฐสุด

Submitted by dp6admin on Thu, 02/03/2023 - 12:48

คิดถึงเราะมะฎอน ไหม ? คู่มือต้อนรับแขกพิเศษอันประเสริฐสุด
เรียบเรียงจากการบรรยายของ ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี (หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ)

ดาวน์โหลด : https://www.islaminthailand.org/media/book/KidTuengRamadan-book.pdf

คิดถึงเดือนเราะมะฎอนไหม ?
คำถามที่ทุกคนจะต้องตั้งก่อนที่จะเข้าเดือนเราะมะฎอน
ตลอดปีเรานับไหมว่า...
เดือนเราะมะฎอนเมื่อไหร่จะมา ?
อีกกี่เดือน เราะมะฎอนจะมา ?

หรือเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่กำลังมีคำถามว่า...
เดือนเราะมะฎอนมาอีกแล้วหรือ ?
มาอีกแล้วหรือ ? ใกล้แล้วหรือ ?

เราเป็นประเภทไหน ?
ท่านนบี ﷺ กล่าวว่า "ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะไม่ทรงเบื่อหน่าย จนกว่าพวกท่านจะเบื่อหน่าย"
(บันทึกโดยบุคอรีย์ : 43 และมุสลิม : 785)

เนื้อหา

 • ถ้อยคำ ทรงคุณค่า
 • ใกล้เราะมะฎอนแล้ว ควรเตรียมตัวอย่างไร ?
 • วิถีสลัฟในการต้อนรับเราะมะฎอน
 • ข้อแนะนำ 3 อย่างในเดือนชะอบาน
 • เตรียมพร้อมสู่เราะมะฎอน
 • ใกล้เราะมะฎอนแล้วนะ
 • คิดถึงเดือนเราะมะฎอนไหม ?
 • 3 เทคนิคในการอ่านและศึกษาอัลกุรอานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ฟังและอ่านกุรอานอย่างไรให้เกิดประโยชน์
 • อ่านกุรอานแล้วไม่เข้าใจ จะทำอย่างไร ?
 • กลิ่นไอเราะมะฎอน กลิ่นไอสวรรค์
 • สรุปวิธีต้อนรับเราะมะฎอน
 • ประวัติการศึกษาของชัยคุ ริฏอ อะหมัด สมะดี
   

    

    

 

คิดถึงเราะมะฎอนไหม...คู่มือต้อนรับแขกพิเศาอันประเสริฐสุด