คุณค่าของเราะมะฎอน

คุณค่าของเราะมะฎอน

Submitted by dp6admin on Tue, 14/03/2023 - 11:33
หัวข้อเรื่อง
- เศาะฮาบะฮฺ 3 ท่านที่เสียชีวิต 2 คนตายชะฮีดก่อน อีกคนที่อยู่นานกว่า กลับได้เข้าสวรรค์ก่อน เพราะได้พบกับ #เราะมะฎอน มากกว่า มีความประเสริฐกว่า

ในการบันทึกของท่านอิหม่ามอิบนุมาจะฮฺ ในหนังสืออัสสุนัน
เศาะฮาบะฮฺสามท่านนี่นะครับ สองคนเสียชีวิต ในสงครามในจิฮาด
เสียชีวิตเป็นชะฮีดนะ เสียชีวิตในสงครามเลย
แล้วคนที่สาม เสียชีวิตบนเตียง ก็ไปจิฮาดเหมือนพี่น้องเขาสองคนเนี่ย แต่ไม่ได้เสียชีวิตในสงคราม อยู่อีกปีนึงนะครับ แล้วก็มาเสียชีวิตบนที่นอน
มีคนได้เห็นรุยา ฝันถึงซอฮาบะฮฺสามท่านนี้
เห็นว่าคนที่สามที่เสียชีวิต ที่หลังนะ ที่ได้มีชีวิตอีกหนึ่งปี หลังสองคนที่เสียชีวิตในสมรภูมิเนี่ย
ปรากฏว่าคนที่สามนี่เข้าสวรรค์ก่อนสองคนแรก
เศาะฮาบะฮฺท่านนี่สับสนไปถามท่านนบีว่า เป็นไปได้ยังไง ว่าคนที่สามนี่ไม่ได้เสียชีวิตในสงคราม
ใช่เขาไปจิฮาด แต่ไม่ได้เสียชีวิตในสงคราม
แต่สองคนนั้นเสียชีวิตในสงครามไปชะฮีด ท่านนบีก็สอนน่ะชะฮีดเนี่ยสูงที่สุดแล้วไม่มีใครจะสูงกว่าอีกแล้ว

นบีบอกว่า เอ้า ก็เขาอยู่อีกปีนึงเนี่ย เขาไม่ได้ถือศีลอดเดือนเราะมฎอนหรือ ? เขาไม่ได้ละหมาดหกพันกว่า หรือหกพันนี่นับ การละหมาดฟัรฎูและซุนนะฮฺ ทุกวันเนี่ย คูนไปนะครับ หนึ่งปีนี่สามร้อยห้าสิบวันนี่คูณไปเลย เป็นพันพันร็อกอัต
เขาไม่ได้อยู่หนึ่งปีแล้วก็ทําโน่นทํานี่ทําความดี กระนั้นหรือ

อุละมาอฺบอกว่า ที่นบีหยิบยกการถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนนี่เป็นประเด็นว่าคนที่ใช้ชีวิต แม้นว่าไม่ได้เสียชีวิตในสมรภูมิ แต่การถือศีลอดนั้นอาจจะทําให้เขาได้อยู่ในแนวหน้า แข่งขันกับคนที่เสียชีวิต
เสียชีวิตในสมรภูมิ จิฮาด ตายเป็นชะฮีดก็ได้

จาก "รอมฎอนของฉัน สวรรค์ของฉัน"

ความยาว(นาที)
3 นาที
วันที่