ต้อนรับรอมฎอน

วิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน 1

Submitted by dp6admin on Sat, 09/03/2019 - 12:32

วิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน 1

โดย  ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

วิธีที่ 1 إظهار السُّرُوْرُ
แสดงความปลื้มใจเนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน

10 วิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน

Submitted by dp6admin on Thu, 07/03/2019 - 06:56

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วิธีที่ 1 الدعاء

การวิงวอน(ดุอาอฺ)ต่ออัลลอฮฺ ให้เรามีชีวิตได้ทันทำอิบาดะฮฺในเดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยสุขภาพพลานามัยอันสมบูรณ์

أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال ( اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ( رواه أحمد والطبراني )

ท่านอนัสอิบนุมาลิก ได้รายงานไว้ว่า เมื่อถึงเดือนเราะญับแล้ว ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จะกล่าวว่า

วิธีต้อนรับเดือนรอมฎอน 4

Submitted by dp6admin on Wed, 15/06/2016 - 01:28
 

วิธีที่ 7 التخطيط

วางแผนอิบาดะฮฺ เพื่อให้ได้รับประโยชน์และผลบุญอย่างสุดความสามารถ