รอมฎอนของฉัน สวรรค์ของฉัน

รอมฎอนของฉัน สวรรค์ของฉัน

Submitted by admin on Mon, 06/07/2015 - 13:20
หัวข้อเรื่อง
- เราะมะฎอนเป็นเดือนกำเนิดของประชาชาติอิสลาม เพราะเป็นเดือนที่อัลกุรอาน(ธรรมนูญของอิสลาม)ถูกประทานลงมา
- ต้อนรับเราะมะฎอนแบบสะลัฟ
- เศาะฮาบะฮฺ 3 ท่านที่เสียชีวิต คนที่อยู่นาน ได้พบกับเราะมะฎอนมากกว่า มีความประเสริฐกว่า
- โอกาสในการลบล้างความผิดที่ผ่านมา
- โอกาสในการแก้ไขปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว และปัญหาสังคม
- อรรถรสในการถือศีลอด ผลตอบแทนของความหิว
ความสุขในเดือนเราะมะฎอน
1- ถือศีลอดมีความสุข ถ้าไม่มี ต้องทบทวน
2- ละหมาดกิยามุลลัยลฺมีความสุข
- ท่านนบีละหมาดอย่างไร

 

 
ความยาว(นาที)
85 นาที
สถานที่
งานอะหฺลันรอมฎอน หาดใหญ่
วันที่