รอมฎอน : เวลาแห่งการเติมเต็ม

Submitted by dp6admin on Tue, 03/08/2010 - 00:48
หัวข้อเรื่อง
นิสฟูชะอฺบาน, รอมฎอนเป็นเดือนที่เหมาะที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิต
สถานที่
ม.อ.หาดใหญ่
วันที่บรรยาย
16 ชะอฺบาน 1430
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
28.00 mb
ความยาว
160.00 นาที
มีวีดีโอ
ไม่มี