ซาดุลมะอาด ตอนที่ 121-140 แบบฉบับในการละหมาดดุฮา, ญุมุอะฮฺ และถือศีลอด

Submitted by dp6admin on Sun, 21/02/2010 - 15:11

------------------

IslamInThailand
 
 
ตอนที่ เรื่อง วันที่ ดาวน์โหลด
121  มารยาทของท่านนบีในการอ่านอัลกุรอาน, อ่านให้ไพเราะ เข้าใจความหมาย  2550-07-27
  แบบฉบับของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในการละหมาดดุฮา    
122  การละหมาดดุฮา - วิเคราะห์หลักฐาน ท่านนบีละหมาดดุฮาหรือไม่, ท่านนบีไม่ได้ทำเป็นประจำ, ละหมาด 8 ร็อกอะฮฺตอนที่ท่านนบีพิชิตมักกะฮฺ, 3 ประการที่ท่านนบีขอต่ออัลลอฮฺ (ขออย่าให้ประชาชาติของท่านสูญสิ้นหมด, ขออย่าให้ศัตรูอิสลามได้รับชัยชนะต่อประชาชาติอิสลามทั้งหมด, อย่าให้ประชาชาติของท่านแตกแยก (สองข้อแรกอัลลอฮฺให้ แต่ข้อสุดท้ายนี้อัลลอฮฺไม่ให้))  2550-07-28
123  การละหมาดดุฮา - ความประเสริฐ, เป็นซุนนะฮฺที่ท่านนบีทำและส่งเสริมให้กระทำ, ทุกข้อกระดูกต้องเศาะดะเกาะฮฺทุกวัน  2550-07-30
124  การละหมาดดุฮา - ท่านนบีไม่ได้ทำเป็นประจำ, ให้ละหมาดบ้างทิ้งบ้าง หรือละหมาดเมื่อมีสาเหตุ เช่น กลับจากข้างนอก, จำนวนร็อกอะฮฺ  2550-07-31
  แบบฉบับของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในวันศุกร์(ญุมุอะฮฺ)    
125  ซุนนะฮฺในวันศุกร์ - ความประเสริฐของวันศุกร์(ญุมุอะฮฺ) ...[รายละเอียด]  2550-08-08
126  ซุนนะฮฺในวันศุกร์ - ความประเสริฐของวันศุกร์(และวันอะเราะฟะฮฺ), สิ่งที่ท่านนบีกระทำในวันศุกร์  2550-08-10
127

 ซุนนะฮฺในวันศุกร์ - เศาะละวาตต่อท่านนบี, ละหมาดญุมุอะฮฺ, โทษของการละทิ้งละหมาดวันศุกร์, อาบน้ำซุนนะฮฺ, ใส่น้ำหอม(ชาย), ใช้สิว้ากถูฟัน, รีบเร่งไปละหมาดวันศุกร์, อ่านกะฮฟฺ

 2550-08-13

128

 ซุนนะฮฺในวันศุกร์ - การละหมาดซุนนะฮฺทั่วไปก่อนละหมาดญุมุอะฮฺ (จำนวนร็อกอะฮฺ, การละหมาดในเวลาที่ห้ามละหมาด เวลาก่อนตะวันคล้อย คือก่อนซุฮริประมาณ 15 นาที ละหมาดซุนนะฮฺทั่วไปได้), เงื่อนไขในการได้รับอภัยโทษของผู้ละหมาด

 2550-08-18

129  ซุนนะฮฺในวันศุกร์ - ซูเราะฮฺที่ท่านนบีอ่านในละหมาดญุมุอะฮฺ, วันเฉลิมฉลองประจำสัปดาห์, ความสำคัญของวันศุกร์, ให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ดีที่สุด, 5 ประการที่เกิดขึ้นในวันศุกร์, เตรียมชุดเฉพาะสำหรับละหมาดวันศุกร์  2550-08-19
130  ซุนนะฮฺในวันศุกร์ - ทัศนะอุละมาอฺในเรื่องการเดินทางวันศุกร์  2550-08-20
131

 ซุนนะฮฺในวันศุกร์ - ผลบุญของการเดินไปละหมาด, วันแห่งการอภัยโทษ, ไฟนรกลุกโชนมากขึ้น 

 2550-08-21
132  เวลาดุอาอฺมุสตะญาบในวันศุกร์ - ช่วงเวลาสุดท้ายของกลางวัน(คือก่อนมัฆริบ)  2550-08-24
133  เวลาดุอาอฺมุสตะญาบในวันศุกร์ - มี 2 ทัศนะคือ หลังอัศริถึงมัฆริบ*, อิมามขึ้นมิมบัรถึงละหมาดเสร็จ; ความสำคัญของการละหมาดญุมุอะฮฺต่ออีมานของมุสลิมและต่อสังคม  2550-08-29
134  ความสำคัญและมารยาทของการฟังคุฏบะฮฺญุมุอะฮฺ, สิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำในวันศุกร์, วันแห่งการปฏิบัติอิบาดะฮฺประจำสัปดาห์, วันศุกร์เป็นเครื่องวัดประจำสัปดาห์, เดือนรอมฎอนเป็นเครื่องวัดประจำปี, และฮัจญ์เป็นเครื่องวัดประจำชีวิต  2550-08-30
135  ความประเสริฐของวันญุมุอะฮฺ (วันศุกร์) - ผลบุญของการรีบเร่งไปละหมาดวันศุกร์, การบริจาคทานในวันศุกร์มีผลบุญมากกว่าวันอื่น, เป็นวันสำคัญของชาวสวรรค์(ได้พบอัลลอฮฺ, เยามุลมะซีด(วันแห่งการเพิ่มพูน)  2550-09-01
   แบบฉบับของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในการถือศีลอด    
136  วัตถุประสงค์ของการถือศีลอด - คือการระงับอารมณ์จากความใคร่และกิเลสต่างๆ ฝึกระงับและปรับอารมณ์ให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อความพอพระทัยของอัลลอฮฺตะอาลาและชีวิตที่ถาวรในปรโลก
 ผลดีของการถือศีลอด - ระงับอวัยวะและกิเลสจากสิ่งที่ก่อให้เกิดความชั่วร้ายหรืออันตราย ทำให้อวัยวะรวมทั้งหัวใจมีความแข็งแรง, ทำให้ยำเกรงอัลลอฮฺ, เป็นสิ่งป้องกันจากนรก
 2550-09-05
137 ***  2550-09-06
138  ความเป็นมาของบทบัญญัติการถือศีลอด, ทำอิบาดะฮฺให้มากที่สุดในเดือนรอมฎอน, ท่านญิบรีลจะทบทวนอัลกุรอานกับท่านนบี, ท่านนบีจะบริจาคทานมากมายและช่วยเหลือผู้อื่นยิ่งกว่าเดือนอื่น, ละหมาด, อิอฺติก้าฟ, ท่านนบีถือศีลอดต่อเนื่อง(แต่ท่านห้ามเศาะฮาบะฮฺทำตาม)  2550-09-07
139  เริ่มเดือนรอมฎอนด้วยการเห็นเดือน(จันทร์เสี้ยว), ถ้าไม่เห็นก็ให้นับชะอฺบานให้ครบ 30 วัน, การถือศีลอดในวันสงสัย, การบิดเบือนบทบัญญัติการถือศีลอดของชาวยิว  2550-09-08  
140  ให้รีบเร่งในการละศีลอดและล่าช้าในการรับประทานสะฮูร, ละศีลอดด้วยอินทผลัมหรือ น้ำ,  ดุอาอฺละศีลอด,  ดุอาอฺมุสตะญาบ(ได้รับการตอบรับ), เวลาละศีลอด 2550-09-09
141  ผู้ที่ได้รับการยกเว้นถือศีลอดในเดือนรอมฎอน - ผู้เดินทาง (ท่านนบีจะถือศีลอดบ้างละการถือศีลอดบ้าง, ระยะทาง), ผู้ทำสงคราม, 10/9/50
142  สิ่งที่อนุญาตให้ผู้ถือศีลอดกระทำได้และสิ่งที่ทำให้เสียศีลอด 11/9/50
ประเภทเนื้อหา
WCimage
ซาดุลมะอาด ตอนที่ 121-140