ชาวษะมู้ด


- อัลกุรอานมี 3 เรื่องหลักคือ หลักศรัทธา หลักปฏิบัติ เรื่องเล่า(อัลเกาะศ็อศ)ของ ปชช ยุคก่อน
- เรื่องราวของนบีและกลุ่มชนต่างๆ (คลิป มะดาอินซอและหฺ)
- เรียกต่างศาสนิกว่า "พี่น้อง" ได้หรือไม่ ?
- นาเกาะตุลลอฮฺ(อูฐตัวเมีย)
- การลงโทษชาวษะมูด
-…