ตอบปัญหาเกี่ยวกับการถือศีลอด

Submitted by admin on Mon, 06/07/2015 - 14:19

ปัญหามุสลิมะฮฺในเดือนรอมฎอน

--- เลือดสตรี, ประจำเดือน, สตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร