ภรรยาคลอดลูกปีที่แล้ว และไม่ได้ถือบวช ปีนี้ต้องถือบวชใช้ก่อนหรือต้องให้อาหารคนยากจน