1848 ภรรยาคลอดลูกในเดือนรอมฎอน ต้องถือบวชใช้หรือต้องให้อาหาร

Submitted by dp6admin on Mon, 02/08/2010 - 09:33
คำถาม
ภรรยาคลอดลูกปีที่แล้ว และไม่ได้ถือบวช ปีนี้ต้องถือบวชใช้ก่อนหรือต้องให้อาหารคนยากจน

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ