1764 ตั้งเจตนาถือศีลอดทั้งเดือนได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Wed, 14/04/2021 - 14:02
คำตอบ
วันที่ตอบ