1740 หญิงตั้งครรภ์ จะงดถือศีลอดเลยได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 30/04/2020 - 21:27
คำถาม
ข้อผ่อนผันไม่ต้องถือศีลอดสำหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรนั้น คืออนุญาตให้นางไม่ต้องถือศีลอดได้เลย หรือต้องลองถือก่อนแล้วถ้าไม่ไหวจึงไม่ถือศีลอด ?
คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี (18 ก.ย.53)

วันที่ตอบ