1764 ตั้งเจตนาถือศีลอดทั้งเดือนได้หรือไม่

1764 ตั้งเจตนาถือศีลอดทั้งเดือนได้หรือไม่ dp6admin Wed, 14/04/2021 - 14:02